PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia drugiego stopnia

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

 

Od kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, Wychowanie fizyczne i Mechatronika wymagane są następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia - dokument generowany automatycznie w systemie e-rekrutacji po wypełnieniu wszystkich wymaganych danych;
  2. Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  3. Suplementu do dyplomu dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu;
  4. Zaświadczenie lekarskie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne);
  5. Aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych i paszportów (wytyczne https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu) - fotografia załączana do systemu IRK.
  6. Deklaracja o realizacji zajęć uzupełniających efekty kształcenia wynikających z kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunku innym niż ukończone studia >>deklaracja<<

 

Uwaga!

Wyżej wymienione dokumenty należy załączyć w formacie pdf. lub jpg. do systemu rekrutacyjnego w wyznaczonych terminach.

Uwagi dotyczące zaświadczeń lekarskich

Wymagane jest zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunku Wychowanie fizyczne i Mechatronika)

Badania kandydatów wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię - skierowanie jest do pobrania w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne - Dokumenty i dalsze kroki.

Badania w Lesznie wykonywane są w Leszczyńskim Centrum Medycznym Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno (budynek B, II piętro), tel. 65-547-69-93. Wykaz pozostałych placówek wykonujących bezpłatne badania dla kandydatów na studia znajduje się https://wcmp.pl/wykaz-jednostek-wykonujacych-bezplatne-badania-uczniow.htmlPliki do pobrania