PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

studia II stopnia

Forma kształcenia: studia drugiego stopnia (studia magistrskie)

Tryb studiowania: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących,
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Kierunek studiów Mechatronika II  jest skierowany do absolwentów studiów inżynierskich różnych kierunków a szczególnie dla kierunku Mechatronika.

Dynamiczny rozwój przemysłu, planowanie kolejnych projektów i budowy nowych zakładów w najbliższych latach oraz kierowanie inwestycji w takie sektory jak motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo – implikuje potrzebę  kreatywnego oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształcenie na najwyższym poziomie kadr dla przemysłu oraz transferu innowacyjnej wiedzy. Obecnie przemysł jest skazany na automatyzację i robotyzację. Dynamika zmian w procesach produkcyjnych jest bardzo szybka i często nieprzewidywalna, a to wymaga specyficznego sposobu przygotowania do postępu zachodzącego w przemyśle. Mechatronika dobrze określa zakres wiedzy wymaganej od współczesnego magistra  inżyniera, czyli szeroką, zintegrowaną wiedzę techniczną. Obejmuje ona w równym stopniu układy mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, automatyki, informatyczne i szereg jeszcze innych. Istotą mechatroniki jest jednak przede wszystkim ich wzajemna synergiczna relacja i właściwa integracja.

Student będzie mógł wybrać jedną z dwóch ścieżek dyplomowania: Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, Inżynieria komputerowa w mechatronice.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym), są to studia magisterskie (bezpłatne) trwające 1,5 roku (3 semestry). Istnieje możliwość realizacji studiów stacjonarnych w trybie wieczorowym. Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych bez praktyk wynosi 450. Ścieżkę dyplomowania studenci wybierają po pierwszym semestrze studiów.

Ścieżki dyplomowania:

Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice

Absolwent ścieżki dyplomowania Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest  przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi na znalezienie pracy w dziale kontroli jakości, w zakresie nadzoru procesu produkcyjnego za pomocą wizyjnych systemów kontroli.

Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej

Absolwent ścieżki dyplomowania Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter ścieżki, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników z wysokimi kwalifikacjami z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Przebieg i organizacja praktyk

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 480 godzin. Uczelnia związana z Radą Pracodawców podpisując umowy z pracodawcami zapewnia studentom dostęp do praktyk dyplomowych w zakładach akredytowanych przez Uczelnię. Można także zaliczyć praktyki dyplomowe w zakładzie pracy, w którym student jest zatrudniony pod warunkiem realizacji praktyki zgodnie z Kierunkowym Programem Praktyk.

Dodatkowe informacje

Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży mechatronicznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. Dobrowolski.

Dlaczego warto wybrać kierunek Mechatronika?

Na kierunku Mechatronika studia magisterskie, spełnione są wymagania dotyczące kadry nauczycieli akademickich, zarówno w części dotyczącej nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jak i w części dotyczącej nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. Program studiów gwarantuje realizację koncepcji kształcenia zawodowego, w rozszerzonym zakresie doświadczenia zawodowego. PWSZ w Lesznie posiada wystarczającą do kształcenia bazę materialną i dydaktyczną, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia na planowanym kierunku studiów. Ponadto Uczelnia posiada wystarczającą liczbę sal do prowadzenia wykładów, zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych i laboratoryjnych oraz odpowiednio wyposażoną bibliotekę. W tworzeniu koncepcji kształcenia brali udział przedstawiciele zakładów pracy, co gwarantuje studentom odpowiednie doświadczenie praktyczne z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, zakłady te to m.in. firma DOBROWOLSKI, Uniplast, Astromal, VMI Poland. Magistrowie inżynierowie poszukiwani są w zasadzie przez każdą branżę związaną z produkcją i przemysłem ciężkim. Magistrowie inżynierowie mechatronicy są trzecią najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polsce. W zestawieniu wyprzedzili ich tylko wykwalifikowani pracownicy fizyczni i przedstawiciele handlowi. Również w regionie leszczyńskim prężnie rozwijające się firmy z branży metalowej, elektronicznej czy motoryzacyjnej poszukują magistrów inżynierów konstruktorów, mechatroników, czy technologów. Studenci, którzy podejmą studia na kierunku magisterskim Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ im.J. A. Komeńskiego w Lesznie doskonale poradzą sobie w praktyce zawodowej dzięki możliwości współpracy Uczelni z lokalnym biznesem, ale także przedsiębiorstwa dużo zyskują na takiej współpracy wnosząc wkład w kształcenie tak, by absolwent był jak najlepiej przygotowany do wymogów dzisiejszego rynku pracy