PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

studia II stopnia

Forma kształcenia: studia drugiego stopnia (studia magistrskie)

Tryb studiowania:  stacjonarny dla pracujących,
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)

Kierunek studiów Mechatronika II  jest skierowany do absolwentów studiów inżynierskich różnych kierunków a szczególnie dla kierunku Mechatronika.

Dynamiczny rozwój przemysłu, planowanie kolejnych projektów i budowy nowych zakładów w najbliższych latach oraz kierowanie inwestycji w takie sektory jak motoryzacja, lotnictwo, kolejnictwo – implikuje potrzebę  kreatywnego oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze poprzez kształcenie na najwyższym poziomie kadr dla przemysłu oraz transferu innowacyjnej wiedzy. Obecnie przemysł jest skazany na automatyzację i robotyzację. Dynamika zmian w procesach produkcyjnych jest bardzo szybka i często nieprzewidywalna, a to wymaga specyficznego sposobu przygotowania do postępu zachodzącego w przemyśle. Mechatronika dobrze określa zakres wiedzy wymaganej od współczesnego magistra  inżyniera, czyli szeroką, zintegrowaną wiedzę techniczną. Obejmuje ona w równym stopniu układy mechaniczne, elektroniczne, elektryczne, pneumatyczne, hydrauliczne, automatyki, informatyczne i szereg jeszcze innych. Istotą mechatroniki jest jednak przede wszystkim ich wzajemna synergiczna relacja i właściwa integracja.

Student będzie mógł wybrać jedną z dwóch ścieżek dyplomowania:

  • Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice,
  • Zastosowanie mechatroniki w inżynierii elektrycznej

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym dla pracujących, są to studia magisterskie (bezpłatne) trwające 1,5 roku (3 semestry). Zajęcia prowadzone w godzinach po południowych we wtorek i piątek oraz w sobotę (opcjonalnie w niedzielę) w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych. Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych bez praktyk wynosi 450. Ścieżkę dyplomowania studenci wybierają po pierwszym semestrze studiów. 

Ścieżki dyplomowania:

Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice

Absolwent ścieżki dyplomowania Nowoczesne konstrukcje i technologie w mechatronice, jest  przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera mechatronika w zakładach zajmujących się projektowaniem i konstruowaniem nowych urządzeń mechatronicznych. Może zajmować się zarządzaniem, obsługą i serwisem nowych systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych posiadających automatyczne linie produkcyjne. Nabyte umiejętności pozwolą absolwentowi na znalezienie pracy w dziale kontroli jakości, w zakresie nadzoru procesu produkcyjnego za pomocą wizyjnych systemów kontroli.

Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej

Absolwent ścieżki dyplomowania Zastosowanie mechatroniki w Inżynierii Elektrycznej jest przygotowany do projektowania i realizacji sterowania elektrycznego w zakładach przemysłowych, eksploatacją obiektów i systemów współczesnej automatyki, robotyki zarówno w zakresie dużego przedsiębiorstwa przemysłowego jak i prowadzenia własnej firmy. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter ścieżki, absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektrotechnicznym, elektronicznym, budowy maszyn, spożywczym oraz ochrony środowiska (często na stanowiskach utrzymania ruchu), a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników z wysokimi kwalifikacjami z zakresu elektrotechniki, elektroniki i automatyki.

Przebieg i organizacja praktyk

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 480 godzin. Uczelnia związana z Radą Pracodawców podpisując umowy z pracodawcami zapewnia studentom dostęp do praktyk dyplomowych w zakładach akredytowanych przez Uczelnię. Można także zaliczyć praktyki dyplomowe w zakładzie pracy, w którym student jest zatrudniony pod warunkiem realizacji praktyki zgodnie z Kierunkowym Programem Praktyk.

Dodatkowe informacje

Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży mechatronicznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. Dobrowolski.

Dlaczego warto wybrać kierunek Mechatronika?

Na kierunku Mechatronika studia magisterskie, spełnione są wymagania dotyczące kadry nauczycieli akademickich, zarówno w części dotyczącej nauczycieli posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, jak i w części dotyczącej nauczycieli ze stopniem naukowym doktora. Program studiów gwarantuje realizację koncepcji kształcenia zawodowego, w rozszerzonym zakresie doświadczenia zawodowego. PWSZ w Lesznie posiada wystarczającą do kształcenia bazę materialną i dydaktyczną, zapewniającą prawidłową realizację celów kształcenia na planowanym kierunku studiów. Ponadto Uczelnia posiada wystarczającą liczbę sal do prowadzenia wykładów, zajęć ćwiczeniowych, seminaryjnych i laboratoryjnych oraz odpowiednio wyposażoną bibliotekę. W tworzeniu koncepcji kształcenia brali udział przedstawiciele zakładów pracy, co gwarantuje studentom odpowiednie doświadczenie praktyczne z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, zakłady te to m.in. firma DOBROWOLSKI, Uniplast, Astromal, VMI Poland. Magistrowie inżynierowie poszukiwani są w zasadzie przez każdą branżę związaną z produkcją i przemysłem ciężkim. Magistrowie inżynierowie mechatronicy są trzecią najbardziej poszukiwaną grupą zawodową w Polsce. W zestawieniu wyprzedzili ich tylko wykwalifikowani pracownicy fizyczni i przedstawiciele handlowi. Również w regionie leszczyńskim prężnie rozwijające się firmy z branży metalowej, elektronicznej czy motoryzacyjnej poszukują magistrów inżynierów konstruktorów, mechatroników, czy technologów. Studenci, którzy podejmą studia na kierunku magisterskim Mechatronika w Instytucie Politechnicznym PWSZ im.J. A. Komeńskiego w Lesznie doskonale poradzą sobie w praktyce zawodowej dzięki możliwości współpracy Uczelni z lokalnym biznesem, ale także przedsiębiorstwa dużo zyskują na takiej współpracy wnosząc wkład w kształcenie tak, by absolwent był jak najlepiej przygotowany do wymogów dzisiejszego rynku pracy.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

Astromal sp. z o. o.

Auto – Leszno  sp. z o.o.

Auto-Mróz  Leszno  sp. z o. o

Budo-Instal sp. z o.o.

C&C Partners Sp. z o.o

Dobrowolski sp. z o.o.

Elektro – Instalator sp. z o.o.

eN- TRUCK Piotr Niemiałkowski 

Exwind sp. c. D.J. Grobelni

Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

FKS Okucia Budowlane  i Drzwiowe sp. z o.o.

FUH Jacek Malepszy

HERMES sp. z o.o.

INFRAKOM Kościan sp. z o.o.

INSTAL-FILTER SA

Jarocińska Fabryka Obrabiarek S.A. JAFO

Kaczmarek Malewo s.j.

Kompleksowa Obsługa Budownictwa Rafał Jankowski

Leszczyńska Fabryka Pomp sp. z o.o.

Lion Energy Group Sp. z o.o

LOB S.A

Maria i Krzysztof Bartkowiak sp. j.

MECHATRONIKA sp. z o.o.

Media Help Łukasz Berus

Mescomp Polska

MIL - BUD Zakład Budownictwa Ogólnego Miłosz Banasiak

Przedsiębiorstwo Budowlane NOWAK Miłosz Nowak

Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DUDKOWIAK spółka jawna

Przedsiębiorstwo Produkcyjne "PK-BUD" Krzysztof Puślecki

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. J. Tadeusz i Artur Michalski

PPUH Drew - Mark Marek Kaźmierczak

RETNIG

SPINKO sp. z o.o.

Super Cars Sp. J. Ciesiółka

TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o.

TOYOCAR J.J. MIKOŁAJCZAK SP. J

UNIPLAST Wojciech Bajer

VMI Poland sp. z o. o.