PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
31 grudnia 2020

Erasmus+ Charter na lata 2021-2027

 Erasmus+ Charter na lata 2021-2027

Pragniemy poinformować, że Komisja Europejska przyznała Państwowej Wyższej Szkole im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie kartę nowego Programu Erasmus+ tzw. Erasmus+ Charter na lata 2021-2027.  Ten fakt oznacza możliwość dostępu do środków Programu Erasmus+ w rozpoczynającej się perspektywie finansowej. Nowy Program Erasmus+ na lata 2021-2027 będzie dysponował znacznie zwiększony budżetem o wartości aż 26 miliardów Euro, nie tylko na działania związane z mobilnością, ale również wspieranie innowacyjności, cyfryzacji i działań proekologicznych.

Wniosek złożony przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą został oceniony na aż 100 pkt przez eksperta Komisji Europejskiej, który docenił nasze pomysły dotyczące m.in.

  • zwiększenia skali mobilności studentów, kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych,
  • aktywizacji nowych projektów z zagranicznymi instytucjami partnerskimi,
  • intensyfikacji działań dotyczących cyfryzacji kształcenia, czy obiegu dokumentów w ramach inicjatywy "Erasmus Without Paper",
  • wdrożenia rozwiązań mających na celu ochronę środowiska, czy zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla (premiowanie mobilności środkami transportu z mniejszym śladem węglowym, czy łączenie mobilności, tak aby uczestnicy mogli udać się na Nią jednym wspólnym środkiem transportu np. uczelnianym vanem spełniającym normę EURO6),
  • rozwoju mobilności mieszanych, czy krótkich jak Erasmus+ Project Week pozwalających nie tylko na pozyskanie wiedzy, ale rozwój umiejętności pragmatycznych i miękkich,
    dążenia do opracowania kolejnych zajęć prowadzonych w języku angielskim , co zdecydowanie zwiększy liczbę studentów przyjeżdżających do PWSZ w ramach wymiany stypendialnej.

 


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w ciągu najbliższych miesięcy złoży następujące wnioski o dofinansowanie:

  • mobilności pracowników i studentów z krajami programu jak np. Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Węgry w ramach działania KA103,
  • mobilności pracowników i studentów z krajami partnerskimi programu jak np. Armenia, Gruzja, Kazachstan, Ukraina w ramach działania KA107,
  • na sfinansowanie w ramach działania KA131 nowych międzynarodowych form wymiany krótkiej (od 7 do 30 dni) łączących studia z realnymi case-study w przedsiębiorstwach, które to idealnie wpisuje się Erasmus+ Project Week organizowany od kilku lat wspólnie z Saxion University of Applied Sciences Enschede, Holandia .