PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
04 marca 2022

Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED) w murach uczelni!

 Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED) w murach uczelni!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  zakupiła w lutym 2022 roku  Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED).

Jest to przenośne, urządzenie ratujące życie. Może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Urządzenie zostało zamontowane w lutym 2022 roku na holu Uczelni, jest dostępne przez 24h. Pracownicy Uczelni zostaną wkrótce przeszkoleni z zakresu używania AED.

Automatyczny Elektroniczny Defibrylator (AED)  to skomputeryzowane  urządzenie, które analizuje rytm pracy serca osoby  poszkodowanej i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Automatyczny defibrylator zewnętrzny powinien być wykorzystany w każdej sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana  w ciągu 3 minut od  nagłego zatrzymania krążenia  (NZK) pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Jest to bardzo proste w użyciu urządzenie, wystarczy:

  1. włączyć AED,
  2. postępować zgodnie z komunikatami (wezwij pogotowie, naklej elektrody, uciskaj klatkę piersiową)
  3. spokojnie czekać na  przyjazd  Państwowego Ratownictwa Medycznego