PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
20 września 2021

Zostałeś przyjęty na studia?

Zostałeś przyjęty na studia?
Sprawdź, co teraz!

Zostałeś przyjęty na I rok studiów? Sprawdź co dalej!

Jeżeli dostałeś się na kierunek: Ekonomia, Logistyka, Bezpieczeństwo narodowe to będziesz studiował w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią.

Sekretariat Twojego Instytutu znajduje się na IV piętrze pokój 503

Adres strony internetowej Instytutu: https://igzp.pwsz.edu.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące swojego kierunku napisz lub zadzwoń!

Adres e-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl
tel. 65 528 78 73, 65 528 78 75

Plan zajęć i aktualności znajdziesz na stronie swojego Instytutu.

Jeżeli dostałeś się na kierunek Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Wychowanie fizyczne to będziesz studiował w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Sekretariat Twojego Instytutu znajduje się na III piętrze pokój 403

Adres strony internetowej Instytutu: https://izkf.pwsz.edu.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące swojego kierunku napisz lub zadzwoń!
tel. 65 528 78 74, 65 525 01 51

Adres e-mail: sekretariat-iwf@pwsz.edu.pl, sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Plan zajęć i aktualności znajdziesz na stronie swojego Instytutu.

Jeżeli dostałeś się na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i Pedagogika – studia II stopnia to będziesz studiował w Instytucie Pedagogicznym.

Sekretariat Twojego Instytutu znajduje się na IV piętrze pokój 518

Adres strony internetowej Instytutu: https://ipe.pwsz.edu.pl
Jeżeli masz pytania dotyczące swojego kierunku napisz lub zadzwoń!

tel. 65 525 01 36

Adres e-mail: sekretariat-ipe@pwsz.edu.pl

Plan zajęć i aktualności znajdziesz na stronie swojego Instytutu.

Jeżeli dostałeś się na kierunek Budownictwo, Informatyka, Mechatronika – studia I i II stopnia, Mechanika i budowa maszyn to będziesz studiował w Instytucie Politechnicznym.

Sekretariat Twojego Instytutu znajduje się na III piętrze pokój 419

Adres strony internetowej Instytutu: https://ipo.pwsz.edu.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące swojego kierunku napisz lub zadzwoń!

Adres e-mail: sekretariat-ipt@pwsz.edu.pl

tel. 65 525 01 09, 65 525 01 21

Plan zajęć i aktualności znajdziesz na stronie swojego Instytutu.

 

Spotkania organizacyjne dla studentów I roku odbędą się w terminie: 27.09. – 01.10.2021 r.

Terminy spotkań - link

Dlaczego obecność na spotkaniu organizacyjnym jest ważna?

- dowiesz się szczegółowych informacji na temat organizacji roku akademickiego
i prowadzenia zajęć, rozkładu zajęć, przynależności do grupy,

- dowiesz się gdzie i w jaki sposób załatwiać różne sprawy np. zaświadczenie o studiowaniu, stypendium, indywidulaną organizację studiów itd.,

- otrzymasz informację o legitymacji studenckiej,

- otrzymasz login i hasło do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów (USOS),

W tym dniu odbędą się obowiązkowe szkolenia BHP i szkolenie biblioteczne za które otrzymasz zaliczenie.

 

Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021r. ale decyzją JM Rektora zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczynają się od 18 października 2021 roku

Legitymację studencką odbierzesz w pierwszych dniach roku akademickiego w swoim sekretariacie. Pamiętaj, że aby otrzymać legitymację zobowiązany jesteś do dokonania wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł zgodnie
z Zarządzeniem nr 44/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2021/2022 na rachunek bankowy nr 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011.

Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

  

Stypendia:

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej Uczelni.

Stypendia-link 

 

Studencie I roku!

Zapoznaj się z Regulaminem studiów, harmonogramem roku akademickiego, Regulaminem przyznawania Indywidualnej organizacji studiów.

Przewodnik studenta - link

Bieżące informacje, wydarzenia Uczelniane znajdziesz

na Facebooku – facebook.com/PWSZ.Leszno (facebook-link) na naszym kanale Youtube PWSZLesznoTV (YouTube - link).