PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 marca 2021

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane
Przedmiot ogólnouczelniany do wyboru – studia stacjonarne I rok – semestr letni 2020/21

 

W semestrze letnim 2020/21 dla I roku studiów na kierunkach:

Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Logistyka, Filologia, Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika (studia I stopnia)

przewidziano 15 godzin wykładu ogólnouczelnianego do wyboru.

Wykłady ogólnouczelniane rozpoczną się od 22 marca 2021r.

Zapisy na przedmiot ogólnouczelniany rozpoczną się w środę 17 marca br. i będą trwały do 19 marca br.
Formularz:  www.ankiety.pwsz.edu.pl 

Na każdy przedmiot przewidziany jest limit 30 miejsc.

W przypadku problemów z zapisem prosimy o kontakt rekrutacja@pwsz.edu.pl

 

LISTA PRZEDMIOTÓW Prowadzący Terminy
Innowacyjne rozwiązywanie problemów. dr inż. Anna Mazur czwartki godz. 8:00 – 9:35
Kultura Europy przez pryzmat przedmiotów i ich designu - brak miejsc prof. Aleksander W. Mikołajczak poniedziałki godz.8:45 - 9:35
Podróże międzykulturowe - brak miejsc dr Iwona Miedzińska czwartki godz. 8.00 – 9.35
Przedsiębiorczość dr Tomasz Kujaczyński poniedziałki godz. 8:00 – 9:45
Zastosowania informatyki dr inż. Jakub Bauman poniedziałki godz. 8.00 - 8.45
Eksploatacja pojazdu samochodowego dla opornych dr inż. Grzegorz Feliczak poniedziałki godz. 8.00 - 8.45
Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Leszna - brak miejsc mgr Łukasz Borowiak środy godz. 21:05 - 21:50
Podstawy kryminologii i wiktymologii - brak miejsc dr Ernest Magda czwartki godz. 8.00 – 8.45

 

Opisy przedmiotów znajdują się poniżej. 

Pliki do pobrania