PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zalecenia GIS dla uczelni w Polsce

PEŁNA LISTA AKTULANYCH ZALECEŃ DOSTĘPNA JEST NA STRONIE

https://www.gov.pl/web/nauka/koronawirus--informacje-i-rekomendacje

ZAJĘCIA LABOLATORYJNE I KLINICZNE

Organizacja zajęć laboratoryjnych i klinicznych na kierunkach medycznych powinna być realizowana zgodnie z opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego Zaleceniami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych na studiach.

 

PRAKTYKI ZAWODOWE

Decyzję o formie prowadzenia praktyk zawodowych podejmują władze uczelni. Robią to w porozumieniu z pracodawcami, mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Ostateczna decyzja o wprowadzeniu zajęć on-line powinna być uzależniona od specyfiki kierunku studiów i praktyk.

 

DOMY STUDENCKIE

Sposób funkcjonowania domów studenckich powinien być dostosowany do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu.

 

BIBLIOTEKI UCZELNIANE

Funkcjonowanie bibliotek uczelnianych w trakcie epidemii COVID-19 regulują szczegółowe wytyczne opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju.