PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Załączniki - wnioski i oświadczenia

Regulamin świadczeń dla studentów - rok akademicki 2020/2021


Załącznik nr 1 - Świadczenia dla studentów – rodzaje świadczeń i ich wysokość.
Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
Załącznik nr 3 - Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia.
Załącznik nr 4 - Oświadczenie studenta o dochodach swoich albo członka/ów rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Załącznik nr 5 - Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich.
Załącznik nr 6 - Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu.
Załącznik nr 7 - Wykaz potrzebnych dokumentów do ubiegania się o pomoc materialną.
Załącznik nr 8 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie zapomogi.
Załącznik nr 11 - Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.

 

Druk o zmianę numeru rachunku konta bankowego. (pobierz)