PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
08 września 2021

XXX Forum Ekonomiczne

XXX  Forum Ekonomiczne

„Polskie uczelnie otwarte dla Polaków z zagranicy” to tytuł kolejnego panelu Forum Polonijnego, którego gościem specjalnym jest Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W tak ważnej dyskusji udział wzięła udział również prorektor ds. studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie prof. PWSZ dr Dorota Sipińska, a także prorektor ds. studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prof dr hab. Krzysztof Narecki, prorektor ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus oraz rektor Akademii Kaliskiej prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.

Celem panelu jest przedstawienie oferty studiowania na polskich uczelniach dla Polaków z zagranicy poprzez przedstawienie konkretnych propozycji dla studentów. Warto podkreślić fakt, że posiadacze polskiego paszportu i Karty Polaka mogą bezpłatnie studiować na polskich uczelniach. Mimo tej możliwości, korzysta z niej relatywnie niewiele osób. Jak dotrzeć zatem z ofertą studiowania w Polsce do młodych ludzi na świecie? Czy studia w Polsce mogą być elementem powrotów do Polski nie tylko najnowszej emigracji zarobkowej, ale także Polaków w trzecim i kolejnych pokoleniach?