PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
09 listopada 2020

Wznowienie podręcznika prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka

Wznowienie podręcznika prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka

W 2010 roku ukazała się na rynku wydawniczym książka Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu autorstwa prof. dr. hab. Macieja Pietrzaka, której nakład dość szybko się wyczerpał. Oznacza to, że autor trafnie zdiagnozował potrzebę napisania takiego podręcznika, który wypełniłby lukę w polskiej i po części światowej literaturze dotyczącej ekologii krajobrazu.

Koncepcja podręcznika sprowadza się do tego, by w miarę możliwości zebrać w całość wszelkie rozproszone dotąd badania i ustalenia naukowe zarówno badaczy polskich, jak i reprezentujących inne nacje. Wznawiana publikacja będzie miała dwie części (druga jest w przygotowaniu). Część pierwsza nosi tytuł Krajobraz i obejmuje takie zagadnienia badawcze, jak: historyczny rozwój ekologii krajobrazu, przegląd ważniejszych podręczników i kompendiów metodycznych z tego obszaru wiedzy, omówienie teoretyczno-metodologicznych podstaw nauki o krajobrazie, wskazanie kierunków i teorii badawczych w jej obrębie. Koncepcja edytorska podręcznika przynosi interesujący rozkład materiału tekstowego i ilustracyjnego, gdzie zasadnicza treść zbiega do środka książki, a definicje i przypisy pojawiają się na szerokich marginesach zewnętrznych. Młodym adeptom ekologii krajobrazu, którym dedykuje swój podręcznik prof. M. Pietrzak, z pewnością pomoże w dalszym zgłębianiu tematu obszerna bibliografia, która liczy 356 pozycji.

Autor Podstaw i zastosowań ekologii krajobrazu jest prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą, a także jednym z głównych przedstawicieli tej dyscypliny naukowej, która właśnie wzbogaciła się o wzmiankowany podręcznik.