PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
04 września 2020

Władze rektorskie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

Władze rektorskie PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na kadencję 2020-2024

 

W pierwszym dniu urzędowania - 1 września 2020 r. - JM Rektor dr Janusz Poła, prof. PWSZ
powołał na funkcje prorektorów oraz kanclerza następujące osoby:

 

Prorektor ds. studentów i dydaktyki pani dr Dorota Sipińska, prof. PWSZ

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą pan prof. dr hab. Maciej Pietrzak

Kanclerz pan mgr Andrzej Szwarczyński