PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
27 maja 2022

Uroczyste Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Uroczyste Otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

Uroczyste Otwarcie

W dniu 26 maja br. nastąpiło uroczyste otwarcie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie (Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej zostało utworzone w ramach projektu

pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu pn. „Zwiększenie jakości kształcenia pielęgniarek i położnych poprzez tworzenie Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej” (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-005/19 w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Wysokość dofinansowania wynosi 2.390.705,61 zł (w tym: 2.014.886,68 zł środki europejskie, 375.818,93 zł dotacja celowa MZ).

 

W imieniu władz uczelni: Jego Magnificencji Rektora dra Janusza Poły, prof. PWSZ, Prorektorów, Kanclerza oraz Przewodniczącego Rady Uczelni mecenasa Marka Bartkowiaka, prowadzący wydarzenie Pan dr Ryszard Biberstajn  powitał:

 • Senatora RP Wojciecha Ziemniaka,
 • Panią Beatę Maszewską przedstawicielkę Ministra Edukacji i Nauki, Wicewojewodę Wielkopolskiego,
 • Radnego Sejmiku Województwa Wlkp. Marka Sowę,
 • Zastępcę Prezydenta Miasta Leszna dr. Piotra Jóźwiaka,
 • Starostę Leszczyńskiego Jarosława Wawrzyniaka,
 • Wicestarostę Leszczyńskiego Macieja Wiśniewskiego,
 • Rektora kadencji 1999-2008 prof. dr hab. Wiesława Osińskiego,
 • Dyrektorów Biur Poselskich,
 • Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie Krzysztofa Albińskiego,
 • Członków Rady Dyrektorów Szkół i Rad Programowych,
 • Dyrektorów Instytutów obecnej i poprzednich kadencji, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami oraz studentów,
 • przedstawicieli służby zdrowia, wojska polskiego, straży pożarnej i policji,
 • przedstawicieli instytucji, organizacji, zakładów pracy,
 • przedstawicieli mediów.

Głos zabrali: JM Rektor Janusz Poła, prof. PWSZ, Pani Beata Maszewska, przedstawicielka MEiN Wicewojewoda Wlkp. oraz Zastępca Prezydenta Miasta Leszna dr Piotr Jóźwiak.

Prezentacje o etapach powstawania MCSM wygłosiła Pani Małgorzata Cichy  - Kierownik MCSM. Goście obejrzeli film o MCSM, wyposażeniu i funkcjonalności sal, a później nastąpił najważniejszy punkt programu - przecięcie wstęgi - jako symboliczny akt otwarcia, oddania do użytku ukończonego projektu. Otwarcia dokonał Rektor Poła oraz Pani Wicewojewoda Wielkopolska. Zaproszeni goście mogli zwiedzić MCSM, prezentacje przygotowali wykładowcy i studenci kierunku pielęgniarstwo.

Czym jest MCSM?

W naszym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej o powierzchni ponad 500 m², studenci kierunku pielęgniarstwo mają do dyspozycji 6 nowocześnie wyposażonych sal symulacji medycznej oraz sale debriefingu. W trakcie zajęć wykorzystywany jest sprzęt edukacyjny o różnym stopniu zaawansowania- od prostych trenażerów do nauki umiejętności technicznych, średnio zaawansowanych po zaawansowany fantom człowieka, postulator, który realnie naśladuje pacjenta.

Symulacja medyczna to dynamicznie rozwijająca się metoda nauczania powszechnie stosowana w kształceniu pielęgniarek i innych profesjonalistów w dziedzinie medycyny. Nauka oparta na symulacji uznawana jest za najnowocześniejszą i najbardziej skuteczną. Studenci nabywają i doskonalą umiejętności praktyczne, rozwijają kompetencje społeczne i zdobywają doświadczenie w opiece nad pacjentem w różnych stanach klinicznych. Studenci rozpoczynają naukę w warunkach niskiej wierności, a kończą w warunkach wiernie odwzorowujących rzeczywistość.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o MCSM PWSZ w Lesznie

 

Gdzie znajduje się MCSM PWSZ w Lesznie?

Centrum zlokalizowane jest przy ulicy Opalińskich w budynku Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Lesznie na drugim piętrze.