PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
18 stycznia 2022

University of Dunaújváros w PWSZ w Lesznie

University of Dunaújváros w PWSZ w Lesznie

W dniach 16-18 stycznia br. gościliśmy w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie władze partnerskiej uczelni University of Dunaújváros: JM Rektora dr hab. Istvána Andrása oraz dr Mónikę Rajcsányi-Molnár - Prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju.


Program wizyty delegacji z Węgier był bardzo napięty i obejmował:

  • spotkanie z JM dr Januszem Połą, prof. PWSZ oraz Kanclerzem mgr Andrzejem Szwarczyńskim, którego owocem jest podpisanie nowej umowy o współpracy w ramach tzw. studiów wspólnych oraz ustalenie kierunków, jak i wielkości wymiany w ramach nowego Programu Erasmus+,
    spotkanie z władzami Instytutu Politechnicznego dr inż. Haliną Pachą-Gołębiowską oraz mgr inż. Sławomirem Wolskim mające na celu ustalenie planu reaktywacji mobilności studenckich, organizacji kolejnej edycji Erasmus+ Project Week, czy możliwości prowadzenia prac badawczych w Dunaújváros,
    zwiedzanie remontowanego Domu Studenckiego, jak i Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej,
  • wizytę w firmie Spinko i rozmowy na temat potencjalnych praktyk dla węgierskich studentów,
    udział w XLVII uroczystej Sesji Rady Miejskiej Leszna  w 102. rocznicę powrotu Leszna w granice niepodległej Polski,
  • spotkanie z Władzami Miasta Leszna i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Ratuszu.


Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o nagrodzeniu dr hab. Istvána Andrása przez Prezydenta Miasta Leszna tytułem "Honorowego Ambasadora Leszna" za szereg inicjatyw i zaangażowanie JM Rektora wśród których należy wymienić:


•    Udział JM Rektora w nawiązaniu współpracy miast - począwszy od 2012 roku JM Rektor dr. hab. István András brał czynny udział w poszukiwaniu nowych płaszczyzn współpracy nie tylko pomiędzy uczelniami z Leszna i Dunaújváros. To właśnie jego ogromne zaangażowanie i upór doprowadziło do wizyt samorządowców, czy przedsiębiorców obu miast.  Efektem tych starań było podpisanie w 2017 roku listu intencyjnego, a 23 marca 2019 r. w dniu przyjaźni polsko-węgierskiej oficjalnej umowę o współpracy.
•    Wkład w nawiązanie współpracy na niwie sportowej - JM Rektor jako pasjonat sportu i działacz klubu futsalowego Dunafeer Due Renalpin FC Dunaújváros miał wydatny udział w podpisaniu umowy o współpracy pomiędzy klubami AZS i futsalowymi z Leszna i Dunaújváros. Ponadto wspierał m.in. organizację meczu niepodległości 17 stycznia 2018 r. rozegranego w leszczyńskiej hali trapez, czy zapewnienie odpowiednich warunków w czasie obozu przygotowawczego piłkarzy Futsal Leszno przez pierwszym sezonem w Futsal Ekstraklasie - Dunaújváros, sierpień 2019 r.
•    Wspieranie Polonii mieszkającej w komitacie Fejér - dr. hab. István András i uniwersytet, którego działalnością kieruje od lat współpracuje z organizacjami polonijnymi w Dunaújváros. Dzięki tej kooperacji powstała m.in. "polska półka" - dedykowana część księgozbioru biblioteki w języku polskim, czy szereg wydarzeń promujących polską kulturę i historię. Ponadto warto podkreślić, że dr. hab. András István wspierał również inicjatywę budowy pomnika św. Jana Pawła II w Dunaújváros.
•    Działanie na rzecz wymiany akademickiej. Uniwersytet w Dunaújváros jest od 2011 r. strategicznym partnerem międzynarodowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie. To właśnie uczelnia kierowana  przez dr. hab. Istvána Andrása gościła największą ilość studentów i pracowników spośród wszystkich 27 instytucji partnerskich z jakimi współpracujemy. Nasi wykładowcy, czy studenci zawsze mogli liczyć na bardzo dobre warunki zakwaterowania, interesujący program pobytu, czy indywidualne wsparcie dla osób niepełnosprawnych, czy wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych.


Raz jeszcze w imieniu społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie gratulujemy wyróżnienia Panu Rektorowi oraz z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych projektów i mobilności pracowników/studentów w ramach Nowego Programu Erasmus+!