PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
09 marca 2021

Szansa dla przedsiębiorców!

Szansa dla przedsiębiorców!
Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Rozwiń Biznes”

Jesteś przedsiębiorcą?
To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój!

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Rozwiń Biznes” dofinansowanego z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.

Projekt zakłada objęcie 32 firm kompleksowym programem inkubacji, w ramach którego planowane jest:

wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej,
wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe.

Kto może otrzymać wsparcie?

Projekt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw:

mikro, małych i średnich,
z siedzibą na terenie woj. wielkopolskiego,
§  niekorzystających wcześniej ze wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu, w wyniku którego zawarta została umowa inwestycyjna lub inkubacji,

§  do 3 lat od rejestracji lub dojrzałych wprowadzających do oferty nową usługę/produkt.

Preferowane będą:

działalności o charakterze innowacyjnym, w tym w szczególności wynikające ze współpracy z nauką,
przedsięwzięcia z obszaru regionalnych inteligentnych specjalizacji wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski,
prawidłowo przygotowane biznesplany wraz z potencjałem rozwoju biznesu,
doświadczenie i potencjał Uczestnika w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
działalności pozytywnie oddziałujące na zrównoważony rozwój,
projekty zgłaszane przez kobiety oraz preferujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
działalności z siedzibą w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Lesznie lub na obszarze rewitalizowanym miasta Leszna
 

Ile możesz otrzymać?

Maksymalna wartość wsparcia dla jednej inkubowanej firmy: 

GRANT 130: do 130 000 zł,
GRANT 70: do 70 000 zł.
Wnioski można składać na jedną wybraną formę wsparcia: GRANT 130 lub GRANT 70.

GRANT 130 obejmuje:

wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 100 000 zł,
wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 30 000 zł.
GRANT 70 obejmuje:

wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 50 000 zł,
wsparcie merytoryczne obejmujące usługi doradcze, specjalistyczne i okołobiznesowe o wartości 20 000 zł.
Dofinansowanie wyniesie do 85% wysokości wsparcia netto, co oznacza, że wkład własny to15% wsparcia netto + 100% podatku VAT

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach i wyłoni każdorazowo 16 firm.

  • I tura – od 05.03.2021 od godziny 8:00 - do 25.03.2021 do godziny 15.00;
  • II tura - od 04.10.2021 od godziny 8.00 do 22.10.2021 do godziny 15.00.

 

Całkowita wartość projektu: 3 449 953,60 PLN
Dofinansowanie: 2 476 492,00 PLN  
Okres realizacji: 04.01.2021 – 31.12.2022
Projekt dofinansowany z WRPO 2014+ Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.