PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium rektora

 

1. JAK UZYSKAĆ?

Wypełniony wniosek (załącznik nr 9) wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia (kserokopie) prosimy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64 100 Leszno, z dopiskiem „pokój 314”.

W miarę możliwości prosimy o dwustronny wydruk wniosku.

2. DO KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Studenci ubiegający się o stypendium rektora zobowiązani są do złożenia wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października.

3. DODATKOWE INFORMACJE

Student nie jest zobowiązany do uzupełnienia pola poświadczającego uzyskaną średnią ocen oraz osiągnięć sportowych lub artystycznych. Poświadczenia średniej lub osiągnięć zostaną uzupełnione przez pracowników Uczelni.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wypełnienie całego wniosku oraz jego podpisanie.

4. DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9 do regulaminu.