PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

1. JAK UZYSKAĆ?

Wypełniony wniosek (załącznik nr 8) wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności prosimy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres Uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, z dopiskiem „pokój 314”.

Prosimy o zwrócenie uwagi na poprawne wypełnienie całego wniosku oraz jego podpisanie.

W miarę możliwości prosimy o dwustronny wydruk wniosku.

 

Studenci ubiegający się o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami są zobowiązani do złożenia wniosków w terminach:

  •  I termin do dnia 10 października (studenci II, III, IV roku),
  • II termin do dnia 20 października (studenci I roku).


Wnioski złożone po tych terminach w miarę posiadanych środków finansowych z budżetu państwa zostaną rozpatrzone od miesiąca, w którym zostały złożone.

2. DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami - załącznik nr 10 do regulaminu.