PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Studia II stopnia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia drugiego stopnia (studia magisterskie). 

Tryb studiowania: stacjonarny, 

Czas trwania: 2 lata (4 semestry).

Ścieżki dyplomowania

Aktywność fizyczna osób starszych

Absolwent kierunku posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną adekwatną dla demonstratora, pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na pracę we wszystkich jej strukturach/placówkach. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe.

Menager turystyki i rekreacji

Celem studiów drugiego stopnia  jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej lub menedżerskiej w jednostkach organizujących turystykę lub rekreację. Absolwenci uzyskują kompetencje związane z umiejętnościami kierowania ludźmi oraz organizowania pracy zespołów ludzkich i jednostek organizacyjnych. które umożliwią im zarówno tworzenie warunków organizacyjnych dla aktywności innych osób, poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych czy imprez turystycznych, jak i pozwalające na bezpośrednie prowadzenie wybranych form takich zajęć i imprez.

Sylwetka absolwenta

Aktywność fizyczna osób starszych - Absolwent kierunku wychowanie fizyczne posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi oraz legitymuje się sprawnością fizyczną pozwalającą przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami. Znajomość problematyki organizacyjnej kultury fizycznej pozwala absolwentowi na podejmowanie działań zawodowych we wszystkich jej strukturach/placówkach.

Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do:

- kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności i wydolności fizycznej utraconej lub obniżonej wskutek hipofunkcji narządu ruchu u osób w różnym wieku;

- wykonywania zabiegów odnowy biologicznej u osób starszych i sportowców;

- dostosowywania swoich działań do wymogów współczesnej gerokinezjologii;

- kontrolowania efektywności procesu usprawniania osób starszych;

- prowadzenia działalności menadżerskiej w turystyce i rekreacji.

Menager turystyki i rekreacji - Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, - w zależności od wybranej ścieżki dyplomowania. Studia zorganizowane są w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Studium Nauczycielskim w Lesznie, z którego w 1993 roku powstało Kolegium Nauczycielskie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w leszczyńskiej PWSZ stanowią pracownicy naukowi AWF Poznań, jak również nauczyciele ze środowiska lokalnego, co stanowi rękojmię zachowania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego.

Praktyki

Praktyki w wymiarze 480 godzin realizowane są w semestrach 1 do 4. Miejscem realizacji praktyk są placówki oświatowe i wychowawcze, w tym szkoły ponadpodstawowe oraz domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe i UKS.

Dodatkowe informacje

obóz sportowy w 3 sem. studiów, do wyboru:

· obóz letni – 12 dni, koszt ok. 1000 zł.

· obóz zimowy – 8 dni, koszt ok. 1200 zł.

Na każdym obozie obowiązkowe ubezpieczenie studenta – polisa OC

Dlaczego warto wybrać wychowanie fizyczne?

Studia na wychowaniu fizycznym adresowane są do osób o bardzo zróżnicowanych planach zawodowych. Wybierają je nie tylko sportowcy, ale i osoby planujące pracę pedagogiczną, trenerską, organizatorzy aktywności fizycznej dla różnych grup wiekowych, osoby zainteresowane prowadzeniem własnej działalności lub pragnące zatrudnić się w już funkcjonujących instytucjach związanych z kulturą fizyczną.