PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
07 marca 2022

Słowo Rektora do Absolwentów

Słowo Rektora do Absolwentów

Szanowni Państwo, Drodzy Absolwenci!


Zakończenie studiów dla każdego z Was jest wielkim osobistym osiągnięciem, które sprawia radość i satysfakcję także Waszym rodzicom, bliskim i przyjaciołom. Kończąc studia inżynierskie
i magisterskie, a więc dobiegając do przysłowiowej i jakże upragnionej mety, zamknęliście ważny etap w swoim życiu, który staje się jednocześnie podstawą Waszego dalszego rozwoju. Kiedy przekraczaliście progi naszej Uczelni, perspektywa sukcesu wydawała się odległa i trudna do osiągnięcia. Jednak dzięki swym uzdolnieniom, pracy, wytrwałości i optymizmowi dotarliście do ambitnie wyznaczonego celu.  Zdaliście sobie przy tym sprawę z tego, iż każdy bieg jest poważnym wyzwaniem, które jednych przerasta, innych zaś przyozdabia laurem zwycięzców.

 Dla mnie, jako rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, jesteście Państwo podwójnymi zwycięzcami. Dobiegliście bowiem do owej przysłowiowej mety, pomimo ogromnych przeciwności, jakie postawiła przed nami pandemia. Wszyscy -  profesorowie, wykładowcy i pracownicy Uczelni -  towarzyszący Wam podczas studiów, tym bardziej  jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć  i uzyskania  absolutorium.

Pragnę zatem serdecznie pogratulować kończącym dziś studia 17. absolwentom z Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią oraz 44. z Instytutu Politechnicznego. Wasz sukces  jest także sukcesem bliskich i wspierających Was osób, a nam - pracownikom Uczelni sprawia olbrzymią satysfakcję to, iż mogliśmy odnaleźć w nim i swój udział, pomagając młodym ludziom spełnić ich marzenia. Jestem głęboko przekonany, iż wiedza, kompetencje i umiejętności zdobyte w czasie studiów stanowią Wasz olbrzymi kapitał, który z powodzeniem wykorzystacie w twórczej społecznej i zawodowej aktywności. Wierzę, że wszędzie, gdzie się znajdziecie będziecie wspaniałymi ambasadorami naszej Uczelni, pokazując, iż rzeczywiście pozwala ona młodym ludziom „rozwinąć skrzydła” i „wznieść się wyżej”.

 Wszystkim naszym absolwentom życzę zatem w dalszym, w pełni  dorosłym już życiu wielu sukcesów, spełnienia najskrytszych marzeń oraz  realizacji  najbardziej ambitnych planów.

 

dr Janusz Poła, prof. PWSZ

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie