PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Skład senatu

 

SKŁAD SENATU
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE
(kadencja 2020-2024  - stan 1.10.2020 r.)

 

1.       dr Janusz Poła, prof. PWSZ – Rektor – Przewodniczący Senatu

Członkowie Senatu:

2.       dr Roman Kosmalski – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IGZP

3.       dr Tomasz Kujaczyński – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IGZP

4.       mgr inż. Wiesław Wilczkowiak – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IGZP

5.       dr Joanna Zator-Peljan – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IGZP

6.       dr Ryszard Biberstajn  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – ILS

7.       dr Danuta Główka  – przedstawiciel n auczycieli akademickich – ILS

8.       dr Magdalena Konkiewicz  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – ILS

9.       mgr Karolina Stróżycka  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – ILS

10.    dr Katarzyna Dworniczek  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IP

11.    mgr Tomasz Dyrdół  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IP

12.    dr Tomasz Hauza – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IP

13.    dr Danuta Nikitenko  – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IP

14.    dr inż. Jakub Bauman – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IPT

15.    dr inż. Grzegorz Feliczak – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IPT

16.    vacat – przedstawiciel nauczycieli akademickich IPT

17.    mgr inż. Sławomir Wolski – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IPT

18.    dr Małgorzata Bąk – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IZKF

19.    mgr Małgorzata Cichy – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IZKF

20.    dr Arleta Loga – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IZKF

21.    vacat – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IZKF

22.    mgr Karina Konieczna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

23.    mgr Honorata Mańka – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

24.    mgr Anna Myrna – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

25.    Katarzyna Jórdeczka– przedstawiciel studentów 

26.    Dariusz Rudnicki– przedstawiciel studentów

27.    Andrzej Dubielak – przedstawiciel studentów 

28.    Julia Kunikowska – przedstawiciel studentów 

29.    Dominik Hromada – przedstawiciel studentów 

30.    Klaudia Pajzderska – przedstawiciel studentów 

 

Stali uczestnicy z głosem doradczym:

1.       prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą

2.       dr Dorota Sipińska, prof. PWSZ – Prorektor ds. studentów

3.       mgr inż. Damia Kędziora - Prorektor ds. kształcenia

4.       mgr Andrzej Szwarczyński – Kanclerz

5.       dr Przemysław Bartkiewicz, prof. PWSZ – Dyrektor Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią

6.       dr Aleksandra Wojciechowska – dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej

7.       dr Monika Kościelniak – dyrektor Instytutu Pedagogicznego

8.       dr hab. Krystyna Cieślik, prof. PWSZ – dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej

9.       mgr inż. Anna Michalska– Z-ca Kanclerza, Kierownik Działu Kadr

10.    mgr Hanna Szczygieł-Śliwińska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej

11.    prof. dr hab. inż. Grzegorz Szymański – Przewodniczący ZNP przy PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

12.    mgr Ewa Andrzejewska – Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”