PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Skład senatu

SKŁAD SENATU
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE
(kadencja 2016-2020  - stan 10.10.2019 r.)

1.    prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Rektor – Przewodniczący Senatu
Członkowie Senatu:
2.    prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  
3.    dr Janusz Poła – Prorektor ds. inwestycji i rozwoju  
4.    dr  Dorota Sipińska – Prorektor ds. studentów i dydaktyki
5.    mgr Andrzej Szwarczyński - Kanclerz
6.    dr hab. Krystyna Cieślik, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej
7.    dr Monika Kościelniak – Dyrektor Instytutu Pedagogicznego
8.    dr inż. Halina Pacha-Gołębiowska – Dyrektor Instytutu Politechnicznego
9.    dr Aleksandra Wojciechowska – Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej
10.    dr Przemysław Bartkiewicz – Dyrektor Instytutu Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
11.    prof. dr hab. Teresa Łuczka – przedstawiciel  Rektora Politechniki Poznańskiej
12.    prof. dr hab. Janusz Skoczylas– przedstawiciel Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.    dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. uczelni – przedstawiciel Rektora Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu
14.    mgr Alicja Franek – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IZKF
15.    dr inż. Karol Józefowicz – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IPT
16.    mgr Tomasz Dyrdół – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IP
17.    mgr Piotr Urbaniak – przedstawiciel nauczycieli akademickich – IGiZP
18.    mgr Roman Martynów – przedstawiciel nauczycieli akademickich – ILS
19.    Ewa Frąckowiak – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
20.    mgr inż. Damian Kędziora – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
21.    Patryk Józefowicz – przedstawiciel studentów – IGiZP  
22.    Mikołaj Czarnecki – przedstawiciel studentów – IGiZP  
23.    Dominik Hromada - przedstawiciel studentów – IZKF
24.    Joanna Lasik - przedstawiciel studentów – IZKF
25.    Gabriel Ziółkowski – przedstawiciel studentów – IP

Stali uczestnicy z głosem doradczym:

1.    Krystyna Tomaszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
2.    prof. dr hab. Grzegorz Szymański – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
3.    mgr Anna Markiewicz – Kierownik Działu Kadr
4.    mgr Hanna Szczygieł-Śliwińska – Dyrektor Biblioteki Uczelnianej