PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
01 sierpnia 2021

Publikacja książki prof. W.Osińskiego w Rosji

Publikacja książki prof. W.Osińskiego w Rosji

“Gerokinezjologia “ profesora Wiesława Osińskiego opublikowana w Rosji

W krajach rozwiniętych ludzie żyją obecnie o 25- 30 lat dłużej aniżeli jeszcze na początku XX wieku. Mamy do czynienia ze zjawiskiem demograficznym, przez niektórych nazywanym wręcz “bombą geriatryczną”. W 2013 roku Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pod patronatem Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN wydało książkę profesora Wiesława Osińskiego pt.: “ Gerokinezjologia. Nuka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym”. Publikacja była odpowiedzią na pilną potrzebę systematycznego wdrażania stosownych koncepcji, strategii i programów oraz kształcenia kadr przygotowanych do promocji i aktywizacji osób w starszym wieku. “Gerokinezjologia” stanowiła ważną pozycję uzupełniającą dla specjalistów fizjoterapii, wychowania fizycznego, pielęgniarstwa, zdrowia publicznego oraz lekarzy (w szczególności specjalistów w zakresie geriatrii i medycyny sportu).

Obecnie, najbardziej znane w Rosji wydawnictwo ( Izdatelstwo Sport, Moskwa 2021 ), publikujące prace z obszaru nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, zdecydowało się wydać “ Gerokinezjolgię” w języku rosyjskim. Rzadko bywa tak, że renomowane rosyjskie wydawnictwo podejmuje, z własnej inicjatywy, decyzję o publikowaniu książki wcześniej już wydanej w języku polskim.

------------------------------------------------

Osinskij Wieslaw. Gerokinezjolgija. Nauka ob aktiwnom dolgoletij. Izdatelstwo

“ Sport”. Moskwa 2021.- 312 s. , ISBN  978-5-907225-46-6