PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
17 stycznia 2022

Projekt "Happines - simple solution for complex problems"

Projekt
Przedstawicielki Instytutu pedagogicznego PWSZ w Lesznie wzięły udział w projekcie "Happines - simple solution for complex problems"

Dobrostan psychiczny młodych ludzi oraz możliwości jego wsparcia w procesie edukacyjnym to główne zagadnienia projektu "Happines - simple solution for complex problems".

Spotkanie inauguracyjne projekt odbyło się 14-15 stycznia w Bułgarii. Wzięły w nim udział przedstawicielki Instytutu pedagogicznego PWSZ: dr Marta Grześko-Nyczka, mgr Józefina Matyla.
„Happiness - simple solution for complex problems” to projekt, który ma na celu wypracować innowacyjne narzędzia do pracy z młodzieżą szkolną. Zaangażowano 7 różnych podmiotów edukacyjnych (w tym organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie i firmy szkoleniowe) z Bułgarii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny i Polski, by wspólnie zbudować program wspierający kompetencje społeczne i dobrostan psychiczny młodzieży w wieku 13-17 lat.


Instytut Pedagogiczny będzie sprawował merytoryczną funkcję w projekcie. Będzie również odpowiedzialny za szkolenie nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich.
To pierwszy projekt Erasmus+ w ramach partnerstwa strategicznego, który jest realizowany przez naszą uczelnię.