PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
11 marca 2021

Profesor Wiesław Osiński na spotkaniu w Ministerstwie Kultury

Profesor Wiesław Osiński na spotkaniu w Ministerstwie Kultury

W dniu 9 marca 2021 roku w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu odbyło się spotkanie w gabinecie ministra prof. dra hab. Piotra Glińskiego.

W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. n.med. Tomasz Zdrojewski - członek prezydium Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk,  prof. dr hab. Wiesław Osiński - wiceprzewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN, dr hab. n.med. Grzegorz Juszczyk - dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas.

W trakcie spotkania omówiono przede wszystkim wnioski wynikające z raportu Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, pt. “Niedostateczny poziom aktywności fizycznej w Polsce jako zagrożenie dla zdrowia publicznego” (2021 rok). Następnie podjęto problemy przyjętych zapisów w aktualnej “Ustawie o Sporcie” z dnia 25 czerwca 2010 roku, które istotnie odbiegają od założeń i systemu wartości przyjmowanego w dokumentach najważniejszych organizacji międzynarodowych (UE, ONZ, WHO) oraz w regulacjach parlamentarnych wielu państw. 

Pan minister prof. Piotr Gliński z dużą życzliwością i wyjątkowym zainteresowaniem odniósł się do przedstawionej propozycji opracowania “Narodowych Rekomendacji dotyczących Aktywności Fizycznej” oraz do wprowadzenia niezbędnych zmian w “Ustawie o Sporcie”.