PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
01 kwietnia 2020

Prof. dr hab. Wiesław Osiński

Prof. dr hab. Wiesław Osiński
wiceprzewodniczącym Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

W wyniku ogólnopolskich wyborów, w których udział wzięło szerokie grono profesorów oraz doktorów habilitowanych reprezentujących polskie środowisko medyczne, nauki o kulturze fizycznej oraz naukowców podejmujących problemy związane z integracją społeczną wybrano w PKiN w Warszawie władze Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN na kadencję 2020-2023 r. Przewodniczącą Komitetu wybrano prof. dr hab. n.med. Jolantę Kujawę - kierownika Katedry Rehabilitacji i Kliniki Rehabilitacji Medycznej, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: prof.dr hab.Wiesław Osiński - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz prof. dr hab.n.med. Andrzej W. Ziemba- kierownik Zakładu Fizjologii Stosowanej, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy!