PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
06 maja 2021

Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy
Dziś tj. 6 maja 2021 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Komeńskiego w Lesznie reprezentowaną przez Rektora dr. Janusza Połę, prof. PWSZ a Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach reprezentowanym przez Dyrektora mgr. Jarosława Zielonkę.

 

 Z treści porozumienia wynika, że ZSO we Włoszakowicach oraz PWSZ w Lesznie będą razem współpracować na wielu płaszczyznach a wynikiem tych działań ma być między innymi stwarzanie warunków umożliwiających studentom PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie odbywanie praktyk w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, tworzenie wspólnych programów badawczych i ankiet oraz realizacja ich w placówkach obydwu Stron, stwarzanie uczniom ZSO we Włoszakowicach warunków w dalszej perspektywie umożliwiających podejmowanie studiów licencjackich–inżynierskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, umożliwienie uczniom i nauczycielom Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach korzystania ze zbiorów Biblioteki Uczelnianej oraz bazy dydaktyczno-sportowej PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie oraz prowadzenie obszernego dialogu na płaszczyźnie naukowej, kulturalneji sportowej poprzez organizację seminariów, konferencji, wykładów, spotkań i rajdów oraz regularną wymianę informacji na tematy interesujące obydwie Strony.

W spotkaniu udział wzięli: Dyrektor ZSO we Włoszakowicach Jarosław Zielonka, Wójt Gminy Włoszakowice Robert Kasperczak, JM Rektor dr Janusz Poła, prof. PWSZ, Prorektor ds. studentów i dydaktyki - dr Dorota Sipińska, prof. PWSZ, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą - prof. dr hab. Maciej Pietrzak.

Bardzo cieszymy się z nawiązanego porozumienia i liczymy na owocna współpracę.