PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
03 września 2020

Podziękowanie

Podziękowanie
JM Rektora prof. dr hab. Macieja Pietrzaka

 

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy i Studenci!

Po raz ostatni zwracam się do Państwa  jako Rektor naszej Uczelni, dobiegł bowiem końca  ośmioletni okres sprawowania przeze mnie tej zaszczytnej funkcji, na którą wybrany zostałem dwukrotnie głosami wszystkich elektorów. Fakt ten napawał mnie dumą a zdobyte zaufanie zobowiązywało do intensywnej pracy na rzecz naszej społeczności akademickiej. Sformułowany przeze mnie wówczas program wyborczy stał się tym samym  programem działania władz rektorskich i całej  Uczelni w obu kadencjach. Pozostawiam ocenie nas wszystkich czy zawarte w nim hasła, takie jak:

-    „Uczelnia dla miasta i regionu - miasto i region  dla uczelni”,

-    „Uczelnia w Europie i świecie - Europa i świat w uczelni”,

-    „Kształcenie dla praktyki i przyszłości - przyszłość w kształceniu i praktyce”,

-    „Uczelnia przyjazna studentów i pracownikom”,

-    „Uczelnia cyfrowa, oszczędna i ekologiczna” zostały zrealizowane i przyczyniły się do rozwoju naszego środowiska.

Jestem jednak głęboko przekonany, że bilans naszych wspólnych dokonań - wspólnych, bo zawsze podkreślałem znaczenie twórczej, zespołowej pracy - jest pozytywny, a ich przykładem niech będzie choćby podwojenie w tym czasie liczby oferowanych przez nas kierunków studiów, wprowadzenie pięciu kierunków magisterskich i drugiego stopnia czy przeprowadzenie termomodernizacji budynku głównego Uczelni. Dlatego też wszystkim, którzy na różnych stanowiskach i pełniąc różne funkcje dla dobra uczelni, a to znaczy także dla dobra miasta i regionu, a w szczególności  - dla dobra młodzieży, w naszym zespole pracowali, należą się z mej strony wielkie podziękowania i głęboki ukłon. Dziękuję też za olbrzymie wsparcie i życzliwość, które mnie otaczały, dając przekonanie o sensie i znaczeniu podejmowanych działań. Dumny jestem z tego, że zachowaliśmy akademicką autonomię i w kolejne  lata działalności  wchodzimy jako uczelnia otwarta i nowoczesna, uczelnia, w której spotykają się młodzi ludzie  różnych nacji, kultur i  wyznań, nie tylko po to, by zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje ale i po to, by dyskutować, spierać się, bawić czy uprawiać sport, a więc  poznawać siebie i innych, co - jak wielokrotnie podkreślałem - jest najlepszą „szczepionką” przeciwko coraz silniej niestety drążącym współczesny świat chorobom nietolerancji, skrajnego nacjonalizmu i ksenofobii. Jako uczelnia, której patronuje uchodźca Jan Amos Komeński, zdecydowanie odrzucamy tego typu postawy i poglądy.

Jestem też pewien,  iż znakomicie przygotowany do kierowania naszą uczelnią Pan  Rektor  dr Janusz Poła zapewni jej dalszy, intensywny rozwój i zapewniam w imieniu wszystkich członków naszej społeczności o wsparciu dla podejmowanych przez Niego działań.

 

Szanowni Państwo! 

Pracując dalej dla dobra Uczelni w sytuacji pandemii zachowujmy w dalszym ciągu ostrożność,  bądźmy  solidarni, dbajmy o siebie  i innych.

 

Leszno, 31 sierpnia 2020 r.                                                                 

Maciej Pietrzak

Rektor