PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 lutego 2022

Pierwsi absolwenci kierunku Mechatronika z tytułem magistra

Pierwsi absolwenci kierunku Mechatronika z tytułem magistra
Wyjątkowy jest dzień, w którym mury uczelni opuszcza pierwszy rocznik absolwentów danego kierunku, a już szczególnie gdy są to pierwsi absolwenci studiów magisterskich.

 

W dniu 10 lutego 2022 roku  w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie odbyły się obrony prac dyplomowych magisterskich pierwszych absolwentów studiów II stopnia kierunku Mechatronika. Inżynierowie kończący studia II stopnia to także absolwenci studiów I stopnia leszczyńskiej PWSZ. Studia magisterskie na kierunku Mechatronika podjęli również absolwenci innych uczelni zamieszkali na terenie Leszna i regionu leszczyńskiego.

Świeżo upieczeni magistrowie, o których wzbogacił się przemysł Leszna i okolic odebrali gratulacje z rąk JM Rektora Naszej Uczelni dra Janusza Poły, prof. PWSZ, jak również od Dyrekcji Instytutu Politechnicznego, wykładowców, kolegów z roku i swoich bliskich.

Serdecznie gratulujemy naszym magistrom i życzymy dużo sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym!

W roku 2019  Rektor PWSZ w Lesznie wydał zgodę na uruchomienie w Instytucie Politechnicznym na mocy decyzji ówczesnego MNiSW kierunku kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia – Mechatroniki. Od wielu lat naczelnym działaniem Instytutu jest  dopasowanie oferty kształcenia na poziomie inżynierskim i obecnie magisterskim do potrzeb gospodarki i rynku pracy. Nasi absolwenci już podczas studiów znajdują zatrudnienie, a studia prowadzone w formie stacjonarnej dla pracujących z powodzeniem umożliwiają pogodzenie pracy zawodowej z nauką. Bardzo ważną rolę
w podejmowaniu działań zawodowych studentów odgrywają studia dualne.

Ogromne zainteresowanie studiami magisterskimi potwierdziło, że była to decyzja trafna i potrzebna dla naszego Miasta i Regionu.