PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Patron Uczelni

Patron Uczelni

Jan Amos Komeński przyszedł na świat 28 marca 1592 roku w Nivnicach w południowych Morawach. Studia w kalwińskim uniwersytecie w Herbornie oraz w Heidelbergu miały przygotować go do posługi duszpasterskiej. Po otrzymaniu święceń w 1618 roku objął urząd pastorski w zborze braterskim w Fulnek, na pograniczu morawsko-śląskim.

W międzyczasie sytuacja protestantów w Czechach pogorszyła się, przez co Komeński był zmuszony często zmieniać miejsce pobytu. W 1627 roku cesarz Ferdynand II wydał nowe rozporządzenia dla Bohemii, a w 1628 roku dla Moraw, na podstawie których wszyscy protestanci mieli do wyboru: przejść na katolicyzm lub opuścić kraj. Wobec takiej alternatywy Komeński wybrał banicję i w lutym 1628 roku wraz z tysiącem Braci Czeskich przekroczył Sudety i udał się do Leszna.

W Lesznie Komeński spędził kolejnych trzynaście, bodaj najbardziej owocnych, lat. Czescy emigranci znaleźli tu nie tylko nową ojczyznę, ale też potężnego protektora w osobie Rafała V Leszczyńskiego. Komeński został nauczycielem, a później rektorem, w gimnazjum założonym przez Leszczyńskich, które urosło do głównej szkoły dla młodzieży kalwińskiej w Polsce. W Lesznie powstało jedno z najbardziej znaczących dzieł Komeńskiego: Janua linguarum reserata (Drzwi języków otworzone, 1631).

W latach 1641-42 Komeński udał się do Anglii, najprawdopodobniej na zaproszenie parlamentu, gdzie miał uczestniczyć w pracach nad reformą szkolnictwa i systemu edukacji. Niestety wybuch wojny domowej zmusił go do opuszczenia kraju. Następnie osiedlił się w szwedzkim wówczas Elblągu, gdzie opracowywał podręczniki szkolne. W 1650 roku Komeński udał się do Siedmiogrodu na zaproszenie księcia Jerzego II Rakoczego, gdzie podjął się reorganizacji systemu szkolnictwa według opisanych przez niego wcześniej zasad.

Zmarł w Amsterdamie 15 listopada 1670 roku. Tam też powstało jedno z ostatnich jego dzieł „Jedyne Konieczne”

Jan Amos Komeński był duszpasterzem i dydaktykiem, ale także autorem znakomitych dzieł. W sumie napisał ich około 250.