PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
22 czerwca 2020

Oświadczenie Rektora

Oświadczenie Rektora
W Uczelni, której patronem jest uchodźca  Jan Amos Komeński wielokrotnie podkreślaliśmy, iż obce są nam wszelkie działania i poglądy dyskryminujące LUDZI ze względu na płeć, kolor skóry, wyznanie,  pochodzenie czy orientację seksualną. Stąd też z głębokim niepokojem przyjęliśmy pojawiające się ostatnio  w przestrzeni publicznej niegodne wypowiedzi i ataki niektórych polityków na OSOBY LGBT.  Solidaryzujemy się z wszystkimi, których godność została w ten sposób naruszona.
                                                                      
                                                                            Maciej Pietrzak
 Rektor