PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Nabór osób do zespołu ds. opracowania programu rozwojowego z dnia 16.04.2020

 
OGŁOSZENIE
Nabór osób do zespołu ds. opracowania programu rozwojowego

w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie  ogłasza nabór osób spośród pracowników Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie do zespołu ds. opracowania programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo.

Opracowanie programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo jest realizowane z zachowaniem zasad konkurencyjności i finansowane w ramach projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie program rozwojowy musi zostać opracowany w ciągu 2 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie formularza zgłoszeniowego oraz kryteria wyboru:

1)      zatrudnienie na umowę o pracę w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie - do 2-5 lat (20 pkt), powyżej 5 lat (30 pkt)

2)      wykształcenie: min. magister pielęgniarstwa (10 pkt)

3)      wykonywanie zawodu nauczyciela akademickiego na kierunku Pielęgniarstwo (10 pkt)

4)      doświadczenie przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych na kierunku Pielęgniarstwo (10 pkt).

Do zespołu zostaną powołane trzy osoby, które otrzymają najwyższą liczbę punktów. W przypadku tej samej liczby punktów o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

 

Nabór będzie odbywać się w terminie od 16.04.2020r. do 23.04.2020 r. do godz. 14.00.

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl we wskazanym powyżej terminie. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

Dodatkowe informacje można otrzymać w Biurze projektu (ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno, II piętro, pokój 318) poprzez kontakt pod adresem e-mail: programyue@pwsz.edu.pl

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

Pliki do pobrania