PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Obrona i dyplom ukończenia studiów

Studencie, aby przystąpić do obrony jesetś zobowiązany do złożenia:

  1. jednego egzemplarza pracy dyplomowej do sekretariatu Instytutu nie później niż:
  • do końca stycznia - na studiach kończących się semestrem zimowym,
  • do końca maja - na studiach kończących się semestrem letnim.

       2. jednego egzemplarza pracy dyplomowej w Bibliotece Uczelnianej w postaci wydruku komputerowego oraz pliku elektronicznego zawierającą całą treść pracy w formacie ODT(Open Office Document), DOC, DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji edytowalnej) dostarczonego na nośniku CD lub DVD na conajmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego (obrony).

Do pracy dołącz:

Oświadczenie studenta 1 - uwaga musi być odręczny podpis


Aby otrzymać odpis dyplomu tłumaczony na wybrany język obcy należy złożyć podanie w sekretariacie Instytutu i wpłacić opłatę na konto Uczelni 
19 1140 1124 0000 4442 2200 1011 w wysokości 20,00 zł.
UWAGA! Aby otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na wybrany język obcy należy złożyć podanie w ciągu 30 dni od dnia obrony.

Jeśli nie zdążysz złożyć pracy dyplomowej w regulaminowym terminie musisz złożyć wniosek o przedłużenie terminu  złożenia pracy dyplomowej do Dyrektora Instytutu (zgodnie z § 39 pkt. 5 -7 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskigo w Lesznie).

Dokumenty dla promotora i recenzenta:

  1. Recenzja pracy dyplomowej kierującego pracą.
  2. Recenzja pracy dyplomowej recenzenta.

Pliki do pobrania