PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
05 sierpnia 2020

Nowy numer „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego”

Nowy numer „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego”

 69 numer „LNA” powstawał w bardzo trudnych warunkach, wywołanych przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. Wiele artykułów zostało napisanych w okresie najbardziej uciążliwych restrykcji nałożonych na pracowników: nauczyciele akademiccy przede wszystkim musieli opanować nowe dla nich narzędzia do nauczania zdalnego, a obsługa administracyjna szukała najlepszych sposobów do zrealizowania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Na pisanie niewielu miało czas. Prace nad periodykiem udało się jednak zakończyć z niewielkim tylko poślizgiem.

W nowym numerze znajdą Państwo przede wszystkim wywiad z dr Januszem Połą, rektorem elektem. Jest też grupa tekstów odwołujących się do wydarzeń styczniowych, kiedy Leszno świętowało stulecie powrotu do Macierzy. Opublikowaliśmy obszerny tekst o Statucie PWSZ-etu, a także zapowiedź kolejnej ważnej inwestycji – utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. O współpracy Instytutu Politechnicznego z Hochschule Merseburg napisała dr Halina Pacha-Gołębiowska. Uboższa niż zwykle w wydarzenia jest tym razem kronika uczelni.

 

Nowy numer „LNA” będzie dostępny 18 sierpnia.