PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
21 stycznia 2022

Nowy numer „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego”

Nowy numer „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego”

W nowym numerze „Leszczyńskiego Notatnika Akademickiego” mieści się 19 artykułów. Rozrzut tematyczny jest, jak zawsze, spory; w głównej mierze wynika z potrzeby chwili. Do aktualnych wydarzeń na uczelni i poza nią odnieśli się rektor Janusz Poła, który przygotował do druku przemówienie inauguracyjne, Wiesław Osiński, który omówił rolę aktywności fizycznej w dobie pandemii COVID-19, Kamila Szymańska, która zreferowała przebieg walnego zgromadzenia Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Adam Podsiadły, który uzupełnił relację o spotkaniu informacjami o towarzyszącej mu wystawie pt. „Labirynt świata i raj serca”, i Michał Janeczek, który przybliżył kulisy zebrania wyborczego Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Interesujący tekst wspomnieniowy o tym, jak pewien przypadek zdecydował o zamieszkaniu w Lesznie, napisał Artur Metera. Bardzo rzadko publikujemy w „LNA” teksty stricte literackie, tym bardziej więc zachęcamy do lektury opowiadania Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka. Rekomendujemy również kilka ważnych, naszym zdaniem, książek, które ukazały się w ostatnim czasie. Kilka stron oddaliśmy absolwentom Instytutu Politechnicznego, którzy przygotowali artykuły na bazie prac dyplomowych.

Nowy numer „LNA” będzie dostępny 31 stycznia.