PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Nabór na szkolenia dla pracowników z dnia 2.7.2020

OGŁOSZENIE z dnia 02.07.2020 r.
o naborze na szkolenia dla pracowników

w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo

PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo  PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie ogłasza nabór na cykl szkoleń dla pracowników obsługi technicznej oraz dla pracowników zatrudnionych w Uczelni w Instytucie Zdrowia i Kultury Fizycznej, na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzących i deklarujących prowadzenie ćwiczeń i zajęć praktycznych z poszczególnych przedmiotów objętych programem kształcenia w MCSM.

 

Kandydaci mogą zgłosić się na następujące, bezpłatne, formy wsparcia:

·         Szkolenie praktyczne kadry uczelni  - podstawy symulacji (dla 14 pracowników kadry dydaktycznej i 2 pracowników obsługi technicznej).

Szkolenie 2-dniowe: 2 dni x 10 godzin dydaktycznych - łącznie 20 godzin dydaktycznych, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 min. Planowany termin realizacji: IX.2020 r.   

·         Szkolenie instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie (dla 14 uczestników).

Szkolenie 4-dniowe: 1-szy dzień szkolenia ma się odbyć w formie spotkania online i trwać łącznie 5 godzin dydaktycznych; 3 dni x 8 godzin dydaktycznych  - łącznie 24 godziny dydaktyczne, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 min. Planowany termin realizacji: IX.-X.2020 r.   

·           Szkolenie instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie - pośrednia wierność

(dla 14 uczestników). Szkolenie 3-dniowe: 3 dni x 8 godzin dydaktycznych - łącznie 24 godziny dydaktyczne, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 min. Planowany termin realizacji: X-XI.2020 r.   

·         Szkolenie instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie (dla 14 uczestników).

Szkolenie 4-dniowe: 4 dni x 8 godzin dydaktycznych - łącznie 32 godziny dydaktyczne, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 minut. Planowany termin realizacji: I-II.2021 r. 

·         Szkolenie egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie (dla 14 pracowników kadry dydaktycznej i 2 pracowników obsługi technicznej).

Szkolenie 3-dniowe: 3 dni x 8 godzin dydaktycznych - łącznie 24 godziny dydaktyczne, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 minut. Planowany termin realizacji: II-III.2021 r.   

·         Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej (dla 14 uczestników).

Szkolenie 2-dniowe: 2 dni x 8 godzin dydaktycznych - łącznie 16 godziny dydaktyczne, gdzie 1 godzina dydaktyczna równa się 45 minut. Planowany termin realizacji: XI-XII.2020 r.   

 

Rekrutacja będzie odbywać się w terminie od 02.07.2020 r. do 15.07.2020 r., do godz. 12:00.

Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie Uczestnika/ki projektu o przetwarzaniu danych osobowych oraz Deklarację udziału w projekcie zainteresowany należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane ręcznie skany dokumentów) na adres e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub złożyć oryginały w Biurze projektu – z uwagi na występowanie stanu epidemii COVID-19 osobiste złożenie dokumentów będzie możliwe tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 65 525 01 51 lub 65 525 01 30.

Wszystkie formularze można pobrać ze strony internetowej Uczelni oraz w wersji papierowej w Biurze projektu.

Dodatkowe informacje można otrzymać bezpośrednio w Biurze projektu lub poprzez kontakt pod adresem    e-mail: programyue@pwsz.edu.pl lub numerem telefonu: 065 525 01 30.

 

O przystąpieniu do projektu zdecydują względy formalne tj. złożenie kompletnych dokumentów oraz kryteria merytoryczne określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa dla kadry dydaktycznej, informatyków i techników symulacji medycznej w projekcie pn. „Doskonalenie procesu kształcenia praktycznego na kierunku Pielęgniarstwo PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie przez wdrożenie programu rozwojowego podnoszącego kompetencje studentów z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

Lista rankingowa oraz rezerwowa przygotowana po zakończonej rekrutacji, dostępna będzie w Biurze projektu oraz ogłoszona zostanie na tablicy ogłoszeń i/lub na stronie internetowej Uczelni.

Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach naboru drogą mailową i/lub telefoniczną w terminie do 7 dni od jego zakończenia.

 

Pliki do pobrania