PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
13 września 2021

Komunikat dot. legitymacji studenckich

Komunikat dot. legitymacji studenckich
Legitymacja studencka I rok studia stacjonarne / niestacjonarne

Studenci I roku proszeni są o dokonanie wpłaty za legitymację studencką w kwocie 22 zł zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie opłat za wydanie oraz uwierzytelnianie dokumentów w roku akademickim 2021/2022 na rachunek bankowy nr 19 1140 1124 0000 4442 2200 1011.

Proszę w tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

Termin odbioru legitymacji studenckich zostanie podany na spotkaniach organizacyjnych.