PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
17 sierpnia 2021

Komunikat

Komunikat
w sprawie rozporządzenia MEiN z dn. 15 sierpnia br.

 

     W dniu 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Skutkiem wejścia w życie rozporządzenia będzie między innymi uruchomienie 60. dniowego okresu utrzymania ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 51b ust. 4 i art. 198b ustawy.

     Zatem wymienione legitymacje studenckie i nauczycielskie pozostaną ważne
z mocy prawa tylko do dnia 14 października 2021 r.

     W związku z wejściem w życie rozporządzenia przestaną także obowiązywać ograniczenia wynikające z art. 51b ust. 5 ustawy, dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich
czy kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe.

     W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym,
zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.