PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 518
Telefon: 65 525 01 36
E-mail: sekretariat-ine@pwsz.edu.pl


Plany studiów


Dołącz do grupy na facebooku: 
Rekrutacja 2020/21 - Pedagogika

Odwiedź stronę, polub 
fanpage Instytutu Pedagogicznego

Koła Naukowe:

Samorząd Instytutu Pedagogicznego

Koło Naukowe Pedagogów

Opis kierunku

Forma kształcenia: jednolite studia magisterskie. 
Tryb studiowania: stacjonarny (studia bezpłatne).
Czas trwania: 5 lat (10 semestrów).

Sylwetka absolwenta

Dla kogo?

Studia są polecane osobom, które chcą podjąć pracę w przedszkolu lub w klasach I-III w szkole podstawowej. Absolwent uzyskuje wysokie kwalifikacje zawodowe zgodne z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli oraz innymi przepisami prawa.

Potencjalne miejsca pracy: przedszkola i szkoły podstawowe na stanowisku nauczyciela oraz inne instytucje i placówki pedagogiczne, takie jak: żłobki, kluby malucha i świetlice.

Wybrane przedmioty: kompetencje przyrodnicze/matematyczne/polonistyczne nauczyciela, praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, aktywizowanie środowiska lokalnego dziecka, pedagogika opiekuńcza małego dziecka, metodyka wychowania przedszkolnego, metodyka nauczania zintegrowanego.

Praktyki

 

Liczba godzin praktyk: 500

Studenci odbywają praktyki zawodowe, które trwają 500 godzin. Studenci odbywają je w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, żłobkach i klubach malucha.

Studenci pierwszego i drugiego roku swoją praktykę odbywają w ramach Pedagogicznych warsztatów zawodoznawczych. Odbywa się ona we współpracy w leszczyńskimi przedszkolami, szkołami i instytucjami opieki, wychowania i pomocy w rodzinie, w tym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Studenci, najpierw wraz z opiekunem, przygotowują się do zajęć, a potem udają się do szkoły, aby już od pierwszego semestru pracować indywidualnie przez cały rok z jednym dzieckiem, obserwując jego funkcjonowanie w szkole.

Na realizację praktyki zawodowej w planie zajęć przewidziany jest jeden dzień w tygodniu (wolny od zajęć dydaktycznych w Uczelni). Studenci odbywają część swojej praktyki w formie ciągłej. Jest to miesięczna praktyka realizowana w samodzielnie wybranym przez studenta miejscu. Pozostała część praktyki realizowana jest w tej samej lub innej placówce w dogodnym dla studenta czasie. Część praktyk może być realizowana w formie działań wolontariackich oraz różnorodnych inicjatyw społecznych podejmowanych także w ramach działalności kół naukowych i samorządu studenckiego.

Co warto wiedzieć o kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

1.      Studia trwają dziesięć semestrów (pięć lat). Prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne.

2.      Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nadają kwalifikacje pedagogiczne.

3.      Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są oferowane w ramach nowego kierunku (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), a nie jako specjalność na kierunku pedagogika.

4.      Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dostosowane są do obowiązujących przepisów prawnych, w tym do standardów kształcenia nauczycieli.

Studia mają charakter praktyczny, co oznacza, że co najmniej połowa zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeniowo-warsztatowej. Dzięki temu już od początku studiów będziesz zdobywać umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej. W programie studiów dużą rolę odgrywają warsztaty zawodoznawcze, praktyka zawodowa oraz współpraca z lokalnymi instytucjami zajmującymi się pracą z dziećmi w różnym wieku.

Studia to jednak nie tylko warsztaty, ćwiczenia i wykłady przewidziane w planie studiów. Studiując Pedagogikę w PWSZ w Lesznie masz możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach w czasie wolnym. Przy Instytucie prężnie działa Samorząd oraz Koło Naukowe Pedagogów. Studia w PWSZ w Lesznie to także możliwość działalności w Grupie teatralnej „LeŻak”, Akademickim Związku Sportowym (należącym do krajowej czołówki w klasyfikacji PWSZ-ów), Akademickim Klubie Filmowym i wielu innych. Dodatkową formą samorozwoju jest możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych.

Warto wybrać Pedagogikę, ponieważ:

1. Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a niektóre z nich we współpracy z lokalnymi instytucjami.

2. Różnorodne kompetencje pedagogiczne możesz nabyć także poprzez liczne inicjatywy społeczne podejmowane przez instytutowy samorząd studencki i koła naukowe.

3. Możesz odpowiednio przygotować się do zawodu dzięki innowacyjnemu systemowi praktyk zawodowych, w których istotną rolę odgrywają warsztaty umiejętności pedagogicznych.     

4. Studia w Instytucie Pedagogicznym wyróżniają się dobrą atmosferą panującą w relacjach miedzy studentami, absolwentami i nauczycielami akademickimi.

Więcej informacji na temat rekrutacji w roku akademickim 2021/2022 uzyskasz na stronie internetowej www.pedagogika.pwsz.edu.pl (zakładka Strefa kandydata), na stronie na Facebooku www.facebook.com/ippwszleszno oraz w grupie na Facebooku Rekrutacja 2021/2022 Pedagogika PWSZ Leszno

https://www.facebook.com/groups/385582198592780/