PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kierunek: logistyka

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka oparta jest na wieloletnim doświadczeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie w zakresie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla współcześnie rozumianej inżynierii. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, laboratoriów komputerowych oraz licznych prac projektowych kierowanych przez doświadczonych praktyków z danych dziedzin. Ponadto w trakcie studiów studenci odbywają szereg wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach Wielkopolski, w których mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań biznesowych w zakresie logistyki, organizacji produkcji i zarządzania.

Kierunek studiów Logistyka jest odpowiedzią na dzisiejsze zapotrzebowanie rynku pracy na proinnowacyjną, wysoko wykwalifikowaną kadrę menedżerską, której kompetencje łączą znajomość procesów ekonomicznych, społecznych i zarządczych z nowoczesną i kompleksową inżynierią zarówno w skali przedsiębiorstwa, jak i makroinżynierii.

Ścieżki dyplomowania

Logistyka produkcji – wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami zarządzania produkcją, logistyką wewnętrzną przedsiębiorstwa oraz optymalizacją organizacyjno-kosztową procesów produkcji i logistyki.

Logistyka handlu i usług – wiedza i umiejętności studenta ukierunkowane są na zagadnienia związane z procesami realizowanymi w łańcuchu dostaw, obejmujące procesy transportu, zaopatrzenia, magazynowania, dystrybucji w ujęciu optymalizacji organizacyjno-kosztowej.

Sylwetka absolwenta

Kierunek Logistyka deklaruje w swojej idei kształcenie absolwenta, który posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiada umiejętności menedżerskie oraz nabył umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich.

Praktyki

Na kierunku Logistyka realizowane są praktyki studenckie w łącznym wymiarze 960 godzin w rozkładzie pięciotygodniowym. Praktyki studenci odbywają w znanych przedsiębiorstwach regionu w okresie semestrów II, III, IV, V i VI ugruntowując wiedzę zdobytą na kolejnych latach studiów.

Dlaczego warto wybrać logistykę?

Wybór studiów na kierunku logistyka jest najlepszym początkiem do zbudowania ciekawej i satysfakcjonującej kariery zawodowej. Wykształcenie inżynierskie dodaje znaczącej wartości na rynku pracy, ale w szczególności nadaje unikatowych umiejętności cenionych i wykorzystywanych w całym świecie społeczno-gospodarczym.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

  1. Creaton Polska Sp. z o.o.
  2. Werner Kenkel Sp. z o.o.
  3. Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG Sp. z o.o.
  4. OSI Poland Foodworks Sp. z o.o.