PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Kierunek: informatyka

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących, 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Ścieżki dyplomowania:

- Informatyka w zarządzaniu,

- Aplikacje internetowe i mobilne.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Absolwent ma nie tylko być inżynierem informatykiem, posiadającym wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania, czyli potrafiącym użytkować systemy komputerowe w rutynowych zastosowaniach, ale powinien być także twórczym projektantem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia i myślenia algorytmicznego.
Absolwent studiów inżynierskich na kierunku Informatyka powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Studia inżynierskie przygotują studenta do efektywnego projektowania, programowania i użytkowania systemów informatycznych i sieci komputerowych, a także ich nowoczesnych zastosowań w przemyśle, biznesie i administracji.
Absolwent powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, systemów wbudowanych i baz danych. Powinien posiadać szerokie umiejętności programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Gruntowne przygotowanie z zakresu podstaw informatyki ma w przyszłości umożliwiać naszym absolwentom uzupełnianie wiedzy w dynamicznej i szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.
Absolwent studiów inżynierskich w PWSZ Leszno jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub obsługą narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane. Absolwent posiada kwalifikacje niezbędne do podjęcia twórczej działalności inżynierskiej w zakresie systemów informatycznych zarówno w fazie ich projektowania, jak i eksploatacji. Ogólne przygotowanie teoretyczne uzyskane w czasie studiów pozwala na rozwiązywanie problemów i ich algorytmizację, a następnie efektywną implementację programową. Przygotowanie w zakresie przedmiotów inżynierskich ułatwia eksploatację systemów informatycznych zarówno w warstwie sprzętowej, jak i oprogramowania. Wszechstronne przygotowanie w zakresie różnych języków programowania oraz innych narzędzi informatycznych daje kwalifikacje do pracy w specjalistycznych firmach informatycznych, lecz również w przedsiębiorstwach o różnych profilach produkcji, a także w administracji i w gałęziach gospodarki korzystających z szeroko pojętej technologii IT. Studia przygotowują także do prowadzenia własnej firmy informatycznej. a także do pracy w szkolnictwie, jeśli absolwent ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jest przygotowany do podjęcia studiów na poziomie magisterskim, realizowanych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub w trybie niestacjonarnym (zaocznym). Kierunek studiów Informatyka spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) ma umożliwiać kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2685.

Wszystkie ścieżki dyplomowania mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa. Ilość godzin praktyki zawodowej podczas studiów dualnych wynosi 1820 godzin.

Sylwetka absolwenta:

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU
Absolwent ścieżki dyplomowania Informatyka w zarządzaniu jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia przede wszystkim w firmach specjalizujących się w wytwarzaniu,  dystrybucji i wdrażaniu systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem. Absolwent jest wykwalifikowany w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji biznesowych, jak również może pracować na stanowisku osoby wdrażającej i serwisującej oprogramowanie produkowane przez  firmę  zewnętrzną.  Potrafi pracować w  zespole  i ma szerokie pojęcie o zarządzaniu projektami   programistycznymi. Ponadto ma przygotowanie w zakresie marketingu w branży produktów informatycznych. Wymienione umiejętności pozwalają  absolwentowi  tej  ścieżki dyplomowania podjąć  zatrudnienie  na   stanowisku  związanym z praktycznie każdym etapem procesu wytwarzania i obsługi systemów zarządzania przedsiębiorstwem,  a nawet  rozpocząć  własną działalność  gospodarczą  w ramach  firmy  o w/w profilu.

APLIKACJE INTERNETOWE I MOBILNE
Absolwenci ścieżki dyplomowania Aplikacje internetowe i mobilne uzyskują szerokie kwalifikacje w zakresie projektowania zaawansowanych aplikacji internetowych oraz programowania urządzeń i systemów mobilnych. Absolwenci mogą poszukiwać zatrudnienia w firmach informatycznych projektujących i wytwarzających aplikacje webowe, przeznaczone do używania zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, np. notebook czy smartfon. Absolwenci zyskują wiedzę na temat funkcjonowania Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, co z kolei stwarza im możliwości podjęcia zatrudnienia w przedsiębiorstwach o rozmaitym profilu przemysłowym korzystających z usług internetowych. Ścieżka dyplomowania oferuje absolwentom szerokie możliwości podjęcia własnej działalności informatycznej, np. przy projektowaniu stron internetowych i systemów zarządzania treścią lub tworzeniu sklepów internetowych i obsłudze handlu elektronicznego.

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 960 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin, w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. Zajęcia na Uczelni odbywają się naprzemiennie tygodniowo z praktyką zawodową (tydzień na Uczelni, tydzień w Zakładzie pracy). Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych.
Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży informatycznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. C&C Technology.

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

Zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w zawodzie Informatyka na rynku pracy jest duże. Umiejętności zdobywane na Uczelni pozwalają odnaleźć się na stanowiskach administratorów sieci, programistów szczególnie aplikacji mobilnych i internetowych oraz w zarządzaniu programami służącymi do zarządzania przedsiębiorstwem, np. takimi jak systemy ERP lub SAP. W zawodzie Inżyniera Informatyka zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców z doświadczeniem w przemyśle.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ

ASTROMAL SP. Z O.O.

ASTROMET SP. Z O. O.

AUTO - MRÓZ LESZNO SP. Z O. O.

AUTO LESZNO SP. Z O. O.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MARCIN KACZMAREK

BUDO INSTAL SP. Z. O. O

C&C TECHNOLOGY SP. Z O.O.

DANMAR - BUD SP. Z O. O.

DBP PRODUCTS SP. Z O. O.

DOBROWOLSKI SP.Z O. O.

DUDKOWIAK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

ELEKTRO-INSTALATOR SP.Z.O.O

EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.

EN-TANK  NIEMIAŁKOWSKI SP. J.

EN-TRUCK PIOTR NIEMIAŁKOWSKI

EUROCOMFORT

EXWIND S. C. D.J. GROBELNI

FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SP. JAWNA

FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.

FIRMA MISIORNY SP. C.

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA PROGRES ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

FKS OKUCIA BUDOWLANE  I DRZWIOWE SP. Z O.O.

FRĄCZAK SP. Z O. O MERCEDES- BENZ

FUH JACEK MALEPSZY

GUTKOWSKI SP. Z O.O.

INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.

INSTAL BIS ROMUALD NAGEL

INSTAL FILTER SA

INTERBELL SP. Z O. O.

INTERBIT SP. Z O.O.

IVECOKĘPKA KATARZYNA KEPKA

JAFO – JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SP. A.

JAMALEX SP. Z O.O.

KACZMAREK MALEWO S.J.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O. O.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA

LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.

LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

LOB SPÓŁKA AKCYJNA

MARTOM TOMASZ JĘSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE

MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS

MESCOMP

MIL - BUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIŁOSZ BANASIAK

MISIORNY SPÓŁKA CYWILNA

NETBOX PL  SP. Z O .O

NETSOLUTION SYSTEMY INFORMATYCZNE

P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI

PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PBO DEWELOPER

PHB "TYLIŃSKI" SP. Z O. O. SP. K

POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SP. Z O.O. - PROJEKT BUDIO.PL

POMPAX SP. Z O. O.

PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AMBIT SP Z O. O.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK

PUBH ROBPOL ROBERT PURGIEL

PUDLISZKI SP. Z O.O.

PUZ MEIBES SP. Z O. O.

PW-KURB KRZYSZTOF GARBACZ

RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG"

REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH

RETNIG

ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI „STOLARSTWO” SPÓŁKA JAWNA

RODON SP. Z O. O. SP. K.

SISTECH

SKANSKA S.A.

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI MACIEJ BONIKOWSKI

SPINKO SP. Z O. O.

STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C.

STOLARSTWO BRACIA KOWALSCY SP. J.

Stopy Lebronze Polska - INFORGES SP. Z O .O.

SUPER CARS SP. J.  CIESIÓŁKA

T&T PROENERGY SP. Z O.O.

TKH KABELTECHNIEK POLSKA SP. Z O.O.

TKH POLSKA SP. Z O.O

TOMBUD TOMASZ KURPISZ

TOYOTA MIKOŁAJCZAK TOYOCAR SP. Z. O. O

UNIPLAST WOJCIECH BAJER

USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ

VIACON CONSTRUCTION SP. Z O .O.

VMI POLAND SP .Z. O. O

WEGOMA POLSKA

WERNER KENKEL SP. Z. O. O

WIKONT SP. Z. O .O

WIX – FILTRON SP. Z O.O.

WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET SP. Z.O.O.

ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O. O.