PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Kierunek: fizjoterapia

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 403
Telefon: 65 525 01 51
E-mail: sekretariat-ioz@pwsz.edu.pl

Rodzaj studiów: jednolite studia magisterskie

Tryb studiów: studia stacjonarne, stacjonarne dla pracujących

Czas trwania: 5 lat (10 semestrów)

Kierunek Fizjoterapia związany jest z ochroną zdrowia, likwidacją skutków lub łagodzeniem skutków choroby i ich następstw, zapobieganiem oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego życia. Fizjoterapia jest dziedziną poznania naukowego i działalności praktycznej, umiejscowiona w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Fizjoterapia jest nieodłącznym elementem usprawniania pacjentów w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych. Po ukończeniu tego kierunku będziecie mogli podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie, pracować w ośrodkach sportowych.

Sylwetka absolwenta

Obecnie istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel medyczny. Ukończenie studiów magisterskich i uzyskanie prawa wykonywania zawodu w zakresie fizjoterapii daje silną pozycję na rynku pracy zarówno w sektorze prywatnym oraz publicznym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w jednostkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucjach prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji. Absolwent kierunku fizjoterapia nabywa również uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).  
Ponadto uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Praktyki

Praktyka asystencka- 150 godzin
Wakacyjna praktyka z kinezyterapii -300 godzin
Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu - 710 godzin
Wakacyjna praktyka profilowana - wybieralna 400 godzin.

Praktyki będą odbywać się głównie w okresie przerwy wakacyjnej. Opiekun praktyk kieruje studenta do wybranej, profilowanej placówki medycznej w celu realizacji programu praktyk.

Dodatkowe informacje

• Obozy o tematyce fizjoterapia w sporcie, zdrowotne formy aktywności fizycznej będą realizowane jako przedmioty do wyboru (możliwość wyboru obozu: letni lub zimowy).
• Obozy są dodatkowo płatne.
• studenci przez rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu na WZW typu B
• studenci przed rozpoczęciem pierwszych praktyk zawodowych są zobowiązani do wykonania badania kału na nosicielstwo.
• Wybrane przedmioty praktyczne będą realizowane jako ćwiczenia poza Uczelnią w wybranych placówkach medycznych, sanatoriach, Domach Opieki, itp.

Dlaczego warto wybrać kierunek Fizjoterapia?

• dostęp do świetnie wyposażonych pracowni kinezyterapii, terapii manualnej, dysfunkcji narządu ruchu, fizykoterapii, sali gimnastycznej oraz sal wykładowych,
• dostęp do bardzo dobrej bazy klinicznej umożliwiającej realizację zajęć z pacjentami,
• możliwość praktykowania w zespołach terapeutycznych (lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka, psycholog),
• praktyki są realizowane w szpitalach i placówkach świadczących usługi fizjoterapeutyczne.