PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Kierunek: elektrotechnika

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Kierunek studiów Elektrotechnika jest podstawowym kierunkiem studiów w obszarze studiów technicznych, którego program studiów obejmuje zagadnienia nie tylko ściśle związane z elektrotechniką, ale również automatyką, elektroniką, energetyką, informatyką i mechatroniką. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie wytwarzanie, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej przemyśle, usługach i gospodarce komunalnej, a także w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach przemysłowych, szerokiej sferze usług i budownictwa oraz infrastrukturze komunalnej. Dlatego dziedzina gospodarki zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej powinna w Polsce w najbliższych latach intensywnie rozwijać się, szczególnie w zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współczesne urządzenia do wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej muszą być projektowane, budowane i eksploatowane w sposób optymalny. Dlatego współczesny inżynier elektryk musi być wyposażony w wiedzę nie tylko w zakresie elektrotechniki ale również automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Elektrotechnika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi, opartymi głównie na podstawowych zjawiskach elektrycznych. Kierunek studiów Elektrotechnika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju. 

Studia odbywają się w trybach: stacjonarnym (dziennym), są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów) oraz niestacjonarnym (zaocznym), inżynierskie, (płatne) trwające także 3,5 roku (7 semestrów). Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi 2535, natomiast na studiach niestacjonarnych 1587 godzin. Na podstawie wykształcenia, w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki uzyskanego w czasie pierwszych czterech semestrów studiów, absolwenci w czasie następnych trzech semestrów (5, 6 i 7) uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie dwóch ścieżek dyplomowania: Odnawialne źródła energii, Instalacje elektryczne, które studenci wybierają pod koniec 4-go semestru.

Ścieżki dyplomowania

Odnawialne źródła energii, Instalacje elektryczne

Wszystkie ścieżki dyplomowania mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa.

Sylwetka absolwenta

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Absolwent ścieżki dyplomowania OŹE jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektroenergetyka w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i w zakładach usługowych oraz małych przedsiębiorstwach i u użytkowników indywidualnych (prosumentów) posiadających elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Jest także przygotowany do  pracy  w  zakładach  przemysłowych  zajmujących  się  projektowaniem  i eksploatacją ekologicznych systemów energetycznych jak również do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest przygotowany nie tylko do realizacji zadań ściśle inżynierskich w dziedzinie elektroenergetyki ale posiada również kompetencje społeczne do pracy zespołowej, kierowania grupami pracowników, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, przewidywania skutków ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Absolwent ścieżki dyplomowania INSTALACJE ELEKTRYCZNE  jest  przygotowany do  pracy w zawodzie inżyniera elektryka w zakładach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mieszkaniowych i przemysłowych  inteligentnych instalacji elektrycznych a także systemów monitoringu przemysłowego i instalacji zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest również przygotowany do projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest także przygotowany do eksploatacji systemów automatyki inteligentnych instalacji elektrycznych, zapewniających racjonalną gospodarkę zużycia energii elektrycznej oraz systemów instalacji monitoringu.

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 960 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin, w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. Zajęcia na Uczelni odbywają się naprzemiennie tygodniowo z praktyką zawodową (tydzień na Uczelni, tydzień w Zakładzie pracy). Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych.
Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży elektroenergetycznej.

Dlaczego warto wybrać Elektrotechnikę?

Kierunek ELEKTROTECHNIKA jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Inwestycje budowlane., które są wykonywane w Polsce i w Unii Europejskiej wymagają wykwalifikowanej kadry Inżynierów. Kierunek inżynierski  ELEKTROTECHNIKA umożliwia kontynuowanie studiów drugiego stopnia, a w późniejszym czasie uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, projektanta czy do pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kierunek ELEKTROTECHNIKA w PWSZ w Lesznie jest jednym z pierwszych otwartych na Uczelni, a aktualnie zajęcia są prowadzone przez młodą kadrę z doświadczeniem w przemyśle.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

 1. AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ
 2. ASTROMAL SP. Z O.O.
 3. ASTROMET SP. Z O. O.
 4. AUTO - MRÓZ LESZNO SP. Z O. O.
 5. AUTO LESZNO SP. Z O. O.
 6. BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MARCIN KACZMAREK
 7. BUDO INSTAL SP. Z. O. O
 8. C&C TECHNOLOGY SP. Z O.O.
 9. DANMAR - BUD SP. Z O. O.
 10. DBP PRODUCTS SP. Z O. O.
 11. DBP PRODUCTS SP. Z O. O.
 12. DOBROWOLSKI SP.Z O. O.
 13. DUDKOWIAK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
 14. ELEKTRO-INSTALATOR SP.Z.O.O
 15. EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.
 16. EN-TANK  NIEMIAŁKOWSKI SP. J.
 17. EN-TRUCK PIOTR NIEMIAŁKOWSKI
 18. EUROCOMFORT
 19. EXWIND S. C. D.J. GROBELNI
 20. FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SP. JAWNA
 21. FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.
 22. FIRMA MISIORNY SP. C.
 23. FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA PROGRES ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
 24. FKS OKUCIA BUDOWLANE  I DRZWIOWE SP. Z O.O.
 25. FRĄCZAK SP. Z O. O MERCEDES- BENZ
 26. FUH JACEK MALEPSZY
 27. GUTKOWSKI SP. Z O.O.
 28. INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.
 29. INSTAL BIS ROMUALD NAGEL
 30. INSTAL FILTER SA
 31. INTERBELL SP. Z O. O.
 32. IVECOKĘPKA KATARZYNA KEPKA
 33. JAFO – JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SP. A.
 34. JAMALEX SP. Z O.O.
 35. KACZMAREK MALEWO S.J.
 36. KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O. O.
 37. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA
 38. KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA
 39. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.
 40. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.
 41. LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.
 42. LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.
 43. LOB SPÓŁKA AKCYJNA
 44. LOB SPÓŁKA AKCYJNA
 45. LOB SPÓŁKA AKCYJNA
 46. MARTOM TOMASZ JĘSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE
 47. MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS
 48. MESCOMP
 49. MIL - BUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIŁOSZ BANASIAK
 50. MISIORNY SPÓŁKA CYWILNA
 51. NETBOX PL  SP. Z O .O
 52. P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI
 53. PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 54. PBO DEWELOPER
 55. PHB "TYLIŃSKI" SP. Z O. O. SP. K
 56. POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SP. Z O.O. - PROJEKT BUDIO.PL
 57. POMPAX SP. Z O. O.
 58. PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK
 59. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AMBIT SP Z O. O.
 60. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK
 61. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI
 62. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
 63. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI
 64. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK
 65. PUBH ROBPOL ROBERT PURGIEL
 66. PUDLISZKI SP. Z O.O.
 67. PUZ MEIBES SP. Z O. O.
 68. PW-KURB KRZYSZTOF GARBACZ
 69. RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG"
 70. REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH
 71. RETNIG
 72. ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI „STOLARSTWO” SPÓŁKA JAWNA
 73. RODON SP. Z O. O. SP. K.
 74. SISTECH
 75. SKANSKA S.A.
 76. SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI MACIEJ BONIKOWSKI
 77. SPINKO SP. Z O. O.
 78. SPINKO SP. Z O. O.
 79. STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C.
 80. STOLARSTWO BRACIA KOWALSCY SP. J.
 81. Stopy Lebronze Polska - INFORGES SP. Z O .O.
 82. SUPER CARS SP. J.  CIESIÓŁKA
 83. T&T PROENERGY SP. Z O.O.
 84. TKH KABELTECHNIEK POLSKA SP. Z O.O.
 85. TKH POLSKA SP. Z O.O
 86. TOMBUD TOMASZ KURPISZ
 87. TOYOTA MIKOŁAJCZAK TOYOCAR SP. Z. O. O
 88. UNIPLAST WOJCIECH BAJER
 89. UNIPLAST WOJCIECH BAJER
 90. USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA
 91. USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ
 92. VIACON CONSTRUCTION SP. Z O .O.
 93. VMI POLAND SP .Z. O. O
 94. WEGOMA POLSKA
 95. WERNER KENKEL SP. Z. O. O
 96. WIKONT SP. Z. O .O
 97. WIX – FILTRON SP. Z O.O.
 98. WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET SP. Z.O.O.
 99. ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O. O.