PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Kierunek: elektrotechnika

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie)
Tryb studiowania: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących, 
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Kierunek studiów Elektrotechnika jest podstawowym kierunkiem studiów w obszarze studiów technicznych, którego program studiów obejmuje zagadnienia nie tylko ściśle związane z elektrotechniką, ale również automatyką, elektroniką, energetyką, informatyką i mechatroniką. Absolwenci tego kierunku studiów uzyskują wiedzę i kwalifikacje o szerokim profilu zawodowym w zakresie wytwarzanie, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej w energetyce zawodowej i przemysłowej przemyśle, usługach i gospodarce komunalnej, a także w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, stosowanych obecnie szeroko we wszystkich obszarach działalności gospodarczej zarówno w dużych, średnich jak i małych zakładach przemysłowych, szerokiej sferze usług i budownictwa oraz infrastrukturze komunalnej. Dlatego dziedzina gospodarki zajmująca się wytwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem energii elektrycznej powinna w Polsce w najbliższych latach intensywnie rozwijać się, szczególnie w zakresie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Współczesne urządzenia do wytwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej muszą być projektowane, budowane i eksploatowane w sposób optymalny. Dlatego współczesny inżynier elektryk musi być wyposażony w wiedzę nie tylko w zakresie elektrotechniki ale również automatyki, elektroniki, informatyki i mechatroniki. Można zatem powiedzieć, że studia na kierunku studiów Elektrotechnika są w znacznym stopniu studiami interdyscyplinarnymi, opartymi głównie na podstawowych zjawiskach elektrycznych. Kierunek studiów Elektrotechnika spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na renomowanych uczelniach poza granicami kraju.

Studia odbywają się w trybach: stacjonarnym (dziennym), są to studia inżynierskie (bezpłatne) trwające 3,5 roku (7 semestrów). Istnieje możliwość realizacji studiów stacjonarnych dla pracujących. Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych bez praktyk wynosi 2670. Na podstawie wykształcenia, w zakresie szeroko rozumianej elektrotechniki uzyskanego w czasie pierwszych czterech semestrów studiów, absolwenci w czasie następnych trzech semestrów (5, 6 i 7) uzyskują przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie dwóch ścieżek dyplomowania: Odnawialne źródła energii, Instalacje elektryczne, które studenci wybierają pod koniec 4-go semestru na studiach stacjonarnych.

Ścieżki dyplomowania:

- Odnawialne źródła energii

- Instalacje elektryczne

Wszystkie ścieżki dyplomowania mogą być realizowane w systemie studiów dualnych. Istota tego systemu studiów polega na tym, że nauka w Uczelni odbywa się przemiennie z pracą zawodową oprócz pierwszego roku studiów. Okresem przemienności jest tydzień. Oznacza to, że student jeden tydzień przebywa w Uczelni a w następnym tygodniu pracuje w zakładzie pracy. Z jednej strony, w tym systemie studiów, student zdobywa doświadczenie zawodowe, ma miejsce pracy i uzyskuje staż pracy. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że studia dualne są studiami stacjonarnymi i studenci tego systemu studiów, podobnie jak studenci standardowych studiów stacjonarnych, są zobowiązani zrealizować pełny program studiów stacjonarnych. Ponieważ na zrealizowanie tego samego programu studiów studenci studiów dualnych mają w przybliżeniu 2- krotnie mniej czasu, niż studenci standardowych studiów stacjonarnych to obciążenie zajęciami dydaktycznymi (średnia liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadająca na jeden dzień nauki) musi być w przybliżeniu 2- krotnie wyższa.

Sylwetka absolwenta

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Absolwent ścieżki dyplomowania Odnawialne źródła energii  jest przygotowany do pracy w zawodzie inżyniera elektroenergetyka w zakładach energetyki zawodowej, przemysłowej, komunalnej i w zakładach usługowych oraz małych przedsiębiorstwach i u użytkowników indywidualnych (prosumentów) posiadających elektrownie i elektrociepłownie małej mocy (źródła rozproszone), wykorzystujące odnawialne źródła energii (OZE). Jest także przygotowany do  pracy  w  zakładach  przemysłowych  zajmujących  się  projektowaniem  i eksploatacją ekologicznych systemów energetycznych jak również do otwarcia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest przygotowany nie tylko do realizacji zadań ściśle inżynierskich w dziedzinie elektroenergetyki ale posiada również kompetencje społeczne do pracy zespołowej, kierowania grupami pracowników, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej, przewidywania skutków ekonomicznych i prawnych podejmowanych decyzji inżynierskich. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Absolwent ścieżki dyplomowania instalacje elektryczne  jest  przygotowany do  pracy w zawodzie inżyniera elektryka w zakładach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem mieszkaniowych i przemysłowych  inteligentnych instalacji elektrycznych a także systemów monitoringu przemysłowego i instalacji zabezpieczających przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest również przygotowany do projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych rozproszonych źródeł energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii. Absolwent tej ścieżki dyplomowania jest także przygotowany do eksploatacji systemów automatyki inteligentnych instalacji elektrycznych, zapewniających racjonalną gospodarkę zużycia energii elektrycznej oraz systemów instalacji monitoringu.

Praktyki

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w ilości 960 godzin lub wybiera praktyki dualne w ilości 1820 godzin, w akredytowanym przez Uczelnię Zakładzie pracy. W trybie dualnym zajęcia na Uczelni odbywają się naprzemiennie tygodniowo z praktyką zawodową (tydzień na Uczelni, tydzień w Zakładzie pracy). Dzięki zatrudnieniu na umowę o pracę, student ma prawo korzystać z wszystkich udogodnień wynikających z zatrudnienia, m.in. z urlopów wypoczynkowych, szkoleń pracowniczych, wyjazdów integracyjnych, stażowego.

Dodatkowe informacje

Badania okresowe zgodnie z wymaganiami pracodawcy studiów dualnych. Wyjazdy zawodoznawcze do firm z branży elektroenergetycznej. Wybrane laboratorium realizowane poza szkołą w wybranych zakładach pracy, np. Legrand Polska.

Dlaczego warto wybrać Elektrotechnikę?

Kierunek ELEKTROTECHNIKA jest jednym z najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy. Inwestycje budowlane., które są wykonywane w Polsce i w Unii Europejskiej wymagają wykwalifikowanej kadry Inżynierów. Kierunek inżynierski ELEKTROTECHNIKA umożliwia kontynuowanie studiów drugiego stopnia, a w późniejszym czasie uzyskanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownika budowy, projektanta czy do pełnienia nadzoru inwestorskiego. Kierunek ELEKTROTECHNIKA w PWSZ w Lesznie jest jednym z pierwszych otwartych na Uczelni, a aktualnie zajęcia są prowadzone przez młodą kadrę z doświadczeniem w przemyśle.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem).

AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ

ASTROMAL SP. Z O.O.

ASTROMET SP. Z O. O.

AUTO - MRÓZ LESZNO SP. Z O. O.

AUTO LESZNO SP. Z O. O.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH MARCIN KACZMAREK

BUDO INSTAL SP. Z. O. O

C&C TECHNOLOGY SP. Z O.O.

DANMAR - BUD SP. Z O. O.

DBP PRODUCTS SP. Z O. O.

DOBROWOLSKI SP.Z O. O.

DUDKOWIAK PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

ELEKTRO-INSTALATOR SP.Z.O.O

EL-MARO KRECZETOWSCY, RATAJCZAK SP. J.

EN-TANK  NIEMIAŁKOWSKI SP. J.

EN-TRUCK PIOTR NIEMIAŁKOWSKI

EUROCOMFORT

EXWIND S. C. D.J. GROBELNI

FAMAG E.M. KRZYŻANIAK SP. JAWNA

FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.

FIRMA MISIORNY SP. C.

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA PROGRES ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI

FKS OKUCIA BUDOWLANE  I DRZWIOWE SP. Z O.O.

FRĄCZAK SP. Z O. O MERCEDES- BENZ

FUH JACEK MALEPSZY

GUTKOWSKI SP. Z O.O.

INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O.

INSTAL BIS ROMUALD NAGEL

INSTAL FILTER SA

INTERBELL SP. Z O. O.

INTERBIT SP. Z O.O.

IVECOKĘPKA KATARZYNA KEPKA

JAFO – JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SP. A.

JAMALEX SP. Z O.O.

KACZMAREK MALEWO S.J.

KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O. O.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA

LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SP. Z O. O.

LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

LOB SPÓŁKA AKCYJNA

MARTOM TOMASZ JĘSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE

MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS

MESCOMP

MIL - BUD ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIŁOSZ BANASIAK

MISIORNY SPÓŁKA CYWILNA

NETBOX PL  SP. Z O .O

NETSOLUTION SYSTEMY INFORMATYCZNE

P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI

PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

PBO DEWELOPER

PHB "TYLIŃSKI" SP. Z O. O. SP. K

POLSKA DYSTRYBUCJA BUDOWLANA SP. Z O.O. - PROJEKT BUDIO.PL

POMPAX SP. Z O. O.

PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE AMBIT SP Z O. O.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK

PUBH ROBPOL ROBERT PURGIEL

PUDLISZKI SP. Z O.O.

PUZ MEIBES SP. Z O. O.

PW-KURB KRZYSZTOF GARBACZ

RAWICKA FABRYKA WYPOSAŻENIA WAGONÓW "RAWAG"

REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH

RETNIG

ROBERT KOWALSKI, KAROL KOWALSKI „STOLARSTWO” SPÓŁKA JAWNA

RODON SP. Z O. O. SP. K.

SISTECH

SKANSKA S.A.

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI MACIEJ BONIKOWSKI

SPINKO SP. Z O. O.

STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C.

STOLARSTWO BRACIA KOWALSCY SP. J.

Stopy Lebronze Polska - INFORGES SP. Z O .O.

SUPER CARS SP. J.  CIESIÓŁKA

T&T PROENERGY SP. Z O.O.

TKH KABELTECHNIEK POLSKA SP. Z O.O.

TKH POLSKA SP. Z O.O

TOMBUD TOMASZ KURPISZ

TOYOTA MIKOŁAJCZAK TOYOCAR SP. Z. O. O

UNIPLAST WOJCIECH BAJER

USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ

VIACON CONSTRUCTION SP. Z O .O.

VMI POLAND SP .Z. O. O

WEGOMA POLSKA

WERNER KENKEL SP. Z. O. O

WIKONT SP. Z. O .O

WIX – FILTRON SP. Z O.O.

WOLSZTYŃSKA FABRYKA OKUĆ WOLMET SP. Z.O.O.

ZAKŁAD BUDOWLANY MICHALAK SP. Z O. O.