PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Kierunek: ekonomia

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Tryb studiów: stacjonarny, niestacjonarny
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

W ramach tego kierunku oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych
i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą.

Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności – np. studiowanie w trybie dualnym - dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach w/w studiów dualnych oraz w trakcie odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin.

Ścieżki dyplomowania

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy
i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi
i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Biznes międzynarodowy

W ramach biznesu międzynarodowego przekazywana jest wiedza pozwalającej na przygotowanie i podjęcie własnej działalności na rynku UE i na innych rynkach międzynarodowych oraz dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej.

W szczególności kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu budowy i realizacji strategii firmy międzynarodowej, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, zarządzania kadrami i finansami przedsiębiorstwa międzynaro-dowego. Przekazywane treści i kształtowane umiejętności dotyczą też prowadzenia negocjacji biznesowych w wybranym językiem obcym, kwestii specyfiki prowadzenia działalności logistycznej w warunkach realizowanej wymiany międzynarodowej, itp.

Ścieżkę dyplomowania student wybiera po trzecim semestrze.

Sylwetka absolwenta

Kierunek Ekonomia utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent kierunku Ekonomia musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki.

Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent kierunku ekonomia:

- potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
- potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
- potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
- może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:

- semestr II  – 250 godzin,
- semestr III – 250 godzin,
- semestr IV – 310 godzin,
- semestr V – 150 godzin.

Dlaczego warto wybrać ekonomię?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:

- solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
- profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
- odniesienia sukcesu zawodowego.

Wykaz firm współpracujących w zakresie studiów dualnych, które jednocześnie tworzą Radę Pracodawców przy Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią:

1. Adam Kenkel – Werner Kenkel sp. z o.o. Krzycko Wielkie

2. Mariusz Frąckowiak – Europegaz Transport sp. z o.o. Osieczna

3. Agata Sobkowiak – HJH Polska sp. z o.o. Pudliszki

4. Marian Zając – Lepus 2 Leszno

5. Monika Lipińska – Creaton Polska sp. z o.o. Widziszewo

6. Andrzej Stróżyk – Astromal sp. z o.o. Wilkowice

7. Artur Pawlak – ViaCon Polska sp. z o.o. Rydzyna

8. Paweł Maćkowiak – Leszczyńskie Centrum Logistyczne Grześkowiak sp. z o.o. Leszno

9.  Alicja Szczepińska – Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. Leszno

10.  Bernadeta Kaczmarek – Santander Bank Polska S.A. Leszno

11.  Krzysztof Nowak – Komenda Miejska Policji w Lesznie

12.  Bożena Szczawik-Musiał – Urząd Gminy Kościan

13.  Andrzej Andrusiak – Starostwo Powiatowe we Wschowie

14.  Robert Kozal – Starostwo Powiatowe w Rawiczu

15.  Michał Niedźwiedziński – Agencja Ochrony Osób i Mienia „Glock” Leszno

16.  Urszula Marcinowska – Krajowa Informacja Skarbowa w Lesznie

17.  Zbigniew Pruski – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie

18.  Patrycja Radolak – PGB Human Resources Leszno

19.  Tomasz Cieślak – Schaltbau Rawag Rawicz

20.  Barbara Borysewicz – Foodworks Chróścina

21.  Marcin Krzyżaniak – Famag Poniec

22.  Małgorzata Sierakowska – Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. k.

23.  Donata Szopińska-Frąszczak – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp.