PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Kierunek: ekonomia

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 75
E-mail: sekretariat-igzp@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

W ramach tego kierunku, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym (ogółem 2085 godzin na studiach stacjonarnych i 1250 godzin na studiach niestacjonarnych), oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.

Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą. 
Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności – np. studiowanie w trybie dualnym - dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach w/w studiów dualnych oraz w trakcie odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin.

Po III semestrze student ma do wyboru jedną z następujących ścieżek dyplomowania:

Finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw
W ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.

Biznes międzynarodowy
W ramach biznesu międzynarodowego przekazywana jest wiedza pozwalającej na przygotowanie i podjęcie własnej działalności na rynku UE i na innych rynkach międzynarodowych oraz dająca przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w UE i w globalnej przestrzeni gospodarczej. 

W szczególności kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu budowy i realizacji strategii firmy międzynarodowej, organizacji i prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, zarządzania kadrami i finansami przedsiębiorstwa międzynaro-dowego. Przekazywane treści i kształtowane umiejętności dotyczą też prowadzenia negocjacji biznesowych w wybranym j. obcym, kwestii specyfiki prowadzenia działalności logistycznej w warunkach realizowanej wymiany międzynarodowej, itp.

Sylwetka absolwenta

Kierunek Ekonomia utworzono z myślą o młodych ludziach, którzy chcą świadomie i aktywnie wpływać na swoje wykształcenie. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych, to tylko najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent kierunku Ekonomia musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językami obcymi (angielskim i niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językiem obcym (angielskim lub niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Absolwent kierunku ekonomia:

 • potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
 • potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
 • potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
 • może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Praktyki

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 960 godzin, w podziale na:

 • semestr II – 250 godzin,
 • semestr III – 250 godzin,
 • semestr IV – 310 godzin,
 • semestr V – 150 godzin.

Dlaczego warto wybrać ekonomię?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:

 • solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
 • profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
 • odniesienia sukcesu zawodowego.

Wykaz firm współpracujących w zakresie studiów dualnych, które jednocześnie tworzą Radę Pracodawców przy Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią:

 1. Adam Kenkel – Werner Kenkel sp. z o.o. Krzycko Wielkie
 2. Mariusz Frąckowiak – Europegaz Transport sp. z o.o. Osieczna
 3. Agata Sobkowiak – HJH Polska sp. z o.o. Pudliszki
 4. Marian Zając – Lepus 2 Leszno
 5. Monika Lipińska – Creaton Polska sp. z o.o. Widziszewo
 6. Andrzej Stróżyk – Astromal sp. z o.o. Wilkowice
 7. Artur Pawlak – ViaCon Polska sp. z o.o. Rydzyna
 8. Paweł Maćkowiak – Leszczyńskie Centrum Logistyczne Grześkowiak sp. z o.o. Leszno
 9. Alicja Szczepińska – Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. z o.o. Leszno
 10. Bernadeta Kaczmarek – Santander Bank Polska S.A. Leszno
 11. Krzysztof Nowak – Komenda Miejska Policji w Lesznie
 12. Bożena Szczawik-Musiał – Urząd Gminy Kościan
 13. Andrzej Andrusiak – Starostwo Powiatowe we Wschowie
 14. Robert Kozal – Starostwo Powiatowe w Rawiczu
 15. Michał Niedźwiedziński – Agencja Ochrony Osób i Mienia „Glock” Leszno
 16. Urszula Marcinowska – Krajowa Informacja Skarbowa w Lesznie
 17. Zbigniew Pruski – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
 18. Patrycja Radolak – PGB Human Resources Leszno
 19. Tomasz Cieślak – Schaltbau Rawag Rawicz
 20. Barbara Borysewicz – Foodworks Chróścina
 21. Marcin Krzyżaniak – Famag Poniec
 22. Małgorzata Sierakowska – Lakiernictwo Sierakowscy Sp. z o.o. Sp. k.
 23. Donata Szopińska-Frąszczak – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ostrów Wlkp.