PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie Helpdesk

Kierunek: budownictwo

Instytut Politechniczny
PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 419
Telefon: 65 525 01 09
E-mail: sekretariat-ip@pwsz.edu.pl

Opis kierunku

Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarny, stacjonarny dla pracujących,
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)

Budownictwo do kierunku studiów umożliwiających zdobywanie wiedzy specjalistycznej z organizacji i zarządzania procesem budowlanym, wznoszenia budowli inżynierskich. Młodzi ludzie są świadomi, że potrzebni są inżynierowie do projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury i nowych obiektów budowlanych, które są tworzone zawsze. Cel kształcenia na pierwszym poziomie studiów korzystać technik komputerowych. Kwalifikacje absolutorium za korzystanie z pełnych funkcji technicznych i menedżerskich w działalności budowlanej i inwestycyjnej. Reformację zapewnia doświadczona kadra o wysokim poziomie merytorycznym realizująca program studiów, w którym zawarto szeroką spektrum spektrum treści kształcenia, a także dużą część zajęć praktycznych (projekty, ćwiczenia, laboratoria). Proces dydaktyczny opanować przez absolwenta na wysokim poziomie wszystkich kompetencji zawodowych. W zakresie absolwentów nabytych umiejętności technicznych związanych z wykonywaniem zawodu inżynierii budownictwa tj. zrozumienie sposobu, w jaki są dostępne inwestycje budowlane. Kształtowane są również podstawowe umiejętności koncepcyjne absolwenta, umiejętności zdolności do analizowania i interpretacji. Rozwijane są umiejętności społeczne i interpersonalne.

Kierunek studiów Budownictwo spełnia krajowe i międzynarodowe kryteria akredytowania, a europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju.  Łącznie liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2505 . Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku budownictwo z tytułem inżyniera budownictwa.

Ścieżki dyplomowania:

  • Budownictwo ekologiczne
  • Organizacja i zarządzanie procesem budowlanym

Sylwetka absolwenta

Budownictwo Ekologiczne

Absolwenci ścieżki dyplomowania Budownictwo Ekologiczne zdobędą wiedzę z obszaru organizacji realizacji budowy, technologii robót budowlanych oraz projektowania, wykonawstwa i remontów obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich. W programie znajdują się również zagadnienia związane z budownictwem  pasywnym oraz odnawialnymi źródłami energii stosowanymi w budownictwie. Szeroko omawiane są zasady projektowania instalacji grzewczych i wentylacyjnych oraz termowizyjna ocena strat cieplnych. 

Perspektywy zawodowe  – absolwenci mogą podjąć pracę projektanta w przedsiębiorstwach związanych z branżą budowlaną i projektową, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym

Absolwent ścieżki dyplomowania Organizacja i Zarządzanie Procesem Budowlanym przygotowany jest do budowy i eksploatacji obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego. Posiada umiejętności organizowania procesu inwestycyjnego, prowadzenia budowy  i oceny stanu technicznego budynków. Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności projektowania i realizacji /nadzoru budowlanego/ obiektów budownictwa ogólnego. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami i firmą budowlaną, wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych, projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych przy stosowaniu technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej.

Perspektywy zawodowe – absolwenci mogą stanowić kadrę biur projektowych, pracować w nadzorze budowy, służbach inwestycyjnych, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i elementów konstrukcji budowlanych, placówkach usług handlowych materiałami budowlanymi i sprzętem budowlanym, jednostkach administracji i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwach wykonawczych wszystkich typów obiektów budowlanych.

Przebieg i organizacja praktyk

Praktyka na kierunku Budownictwo jest realizowana w dwóch systemach:

- dualnie 1820 godzin,

- stacjonarnie 960 godzin.

W systemie dualnym student jest już pracownikiem zatrudnionym w wymiarze 0,5 etatu co pozwala zrealizować 364 godzin praktyki semestralnie. Praktyka rozpoczyna się na trzecim semestrze i trwa do końca studiów – 2,5 roku. 
W systemie stacjonarnym praktyka jest realizowana na semestrze trzecim – 150 godzin, na semestrze czwartym – 150 godzin, na semestrze piątym – 150 godzin, na semestrze szóstym 275 godzin i na semestrze siódmym – 275 godzin. Jest to czas, w którym student weryfikuje swoją wiedzę, nabywa praktyczne umiejętności oraz stara się udowodnić swoją przydatność do pracy w wybranym przez siebie zakładzie pracy – czego zwieńczeniem często jest zawarcie umowy o pracę. Obie praktyki są skorelowane z planem studiów i uzupełniają wiedzę teoretyczną aspektami praktyki, która jest integralną częścią procesu budowlanego w zakładzie pracy. Merytoryczny nadzór nad realizacją praktyk jest wykonywany przez Opiekuna Zakładowego, wobec którego student rozlicza się z przydzielonych mu zadań. Zaliczenia praktyk dokonuje Opiekun Praktyk Studenckich na podstawie sprawozdania z praktyki poświadczonego przez Opiekuna Zakładowego.

Dlaczego warto wybrać kierunek Budownictwo?

Inżynier budownictwa cieszy się dużym uznaniem społecznym. Jego prestiż wciąż rośnie a uzyskane apanaże pozwolą na godne życie. 
Podczas studiów istnieje możliwość zdobycia dużego doświadczenia praktycznego - studia stacjonarne w systemie dualnym. Po ukończeniu studiów w systemie dualnym student jest już w pełni wykwalifikowanym pracownikiem  przedsiębiorstwa. Nasi studenci korzystają z profesjonalnych laboratoriów, sal dydaktycznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie oraz doświadczonej kadry dydaktycznej.

Studia dualne (wykaz zakładów pracy współpracujących z Instytutem)

1.      FINDO HOME SP. Z O.O. SP.K.

2.      KOSMALA ELECTRIC ŁUKASZ KOSMALA

3.      LION ENERGY GROUP SP. Z O. O.

4.      MEDIA HELP ŁUKASZ BERUS

5.      PPUH DREW - MARK MAREK KAŹMIERCZAK

6.      STARBEM JAKUB STARCZEWSKI, TOMASZ BEM S.C. 

7.      TOMBUD TOMASZ KURPISZ

8.      ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY  MICHALAK SP. Z O.O.

9.      USŁUGI BUDOWLANE PIOTR GIERA

10.  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE WOJCIECH MASZTALERZ

11.  REAL WŁODZIMIERZ POSPIECH

12.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE NOWAK  MIŁOSZ NOWAK

13.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PK-BUD KRZYSZTOF PUSLECKI

14.  PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DUDKOWIAK SPÓŁKA JAWNA

15.  PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA  TADEUSZ I ARTUR MICHALSKI

16.  PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO BUDOWLANE "FILAR" ZBIGNIEW GÓRNIAK

17.  P.B-U "PRAWUCKI" RADOSŁAW PRAWUCKI

18.  PB KONTRAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

19.  PBO DEWELOPER

20.  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA

21.  AGENCJA BUDOWLANA KALDO PAWEŁ JEDRAŚ