PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Kanclerz - mgr Andrzej Szwarczyński

• prawnik, nauczyciel akademicki,
• studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z magisterium w 1973 r.,
• studia podyplomowe z organizacji i zarządzania – 1987 r.,

• seminarium doktorskie na AE w Poznaniu w latach 1988-1990,
• studia podyplomowe pedagogiczne w 2002 r.,
• praca w administracji państwowej – do 1990 r.: w Urzędzie Powiatowym w Gostyniu, a następnie od 1975 do 1990 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie na stanowiskach m.in. zastępcy dyrektora oraz dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii,
• w latach 1991-2001: wiceprezes i dyrektor biura Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lesznie, dyrektor Biura Terenowego, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lesznie, członek Prezydium ZW ZOSP RP w Poznaniu, członek Komisji Organizacyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP,
• od 2002 r. praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie na stanowiskach: głównego specjalisty ds. nauczania, kierownika Działu Organizacyjno-Prawnego, a od 2009 r. zastępcy kanclerza. Od 1 października 2019 r. kanclerz Uczelni. Starszy wykładowca w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią,
• wiceprzewodniczący i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody w latach 1982-1990, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasie” w latach 2002-2016, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, członek Komisji Komunalnej Rady Miejskiej Leszna w latach 1998-2002, członek Rady Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych,
• członek Senatu Uczelni w kadencji 2008-2012, a od 2012 r. – z głosem doradczym,
• Odznaczenia państwowe i resortowe, m.in.:
Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi,
Złoty Znak Związku OSP RP,
Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Złota Odznaka za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Srebrna Odznaka za Zasługi dla Polskiej Geologii,
Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności,
Brązowa Odznaka za Zasługi dla Obrony Cywilnej,
Odznaka za Zasługi dla Województwa Leszczyńskiego.