PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
07 lipca 2022

KOMUNIKAT w sprawie zmiany nazwy Uczelni

KOMUNIKAT w sprawie zmiany nazwy Uczelni

Szanowni Państwo,

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, na wniosek
JM Rektora dr. Janusza Poły, prof. PWSZ,  w wyniku podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenia z dnia 21 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1396) – uzyskała status Akademii Nauk Stosowanych.

Na mocy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.), Akademią Nauk Stosowanych mogą zostać uczelnie spełniające szereg wymogów.

Należą do nich m.in.:

  • funkcjonowanie minimum 10 lat na rynku szkolnictwa wyższego,
  •  prowadzenie kierunków medycznych lub technicznych,
  • prowadzenie studiów stacjonarnych oraz studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – na co najmniej 5 kierunkach studiów,
  •  posiadanie min. 50% własnej kadry akademickiej,
  • wykazanie się pozytywnymi akredytacjami Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Nowy status Uczelni pozwoli na jej dalszy rozwój, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz podkreśli dbałość o poziom kształcenia. Uczelnia będzie również mogła kontynuować kształcenie studentów na kierunkach nauczycielskich. Nowa nazwa jest zgodna z nazewnictwem uczelni funkcjonujących w większości europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Uczelnie zorientowane na praktykę i kształcenie zawodowe używają nazwy „University of Applied Sciences”. 

Szyldy ze zmianą nazwy Uczelni już niebawem pojawią się w przestrzeni publicznej miasta Leszna.

 

 

Pliki do pobrania