PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
16 października 2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/ 2021

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/ 2021

 

Wczoraj tj. 15.10.2020 r. na naszej uczelni odbyła się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021r.

 

Pomimo tego, iż sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na tradycyjną uroczystość w obecności studentów oraz zaproszonych gości, wydarzenie zostało utrzymane w podniosłym tonie. Transmisja na żywo emitowana była na kanale YouTube PWSZ w Lesznie - pwszlesznotv. Inauguracji w tym roku towarzyszyła ceremonia przekazania insygniów władzy rektorskiej. Prof. dr hab. Maciej Pietrzak ze wzruszeniem podziękował wszystkim pracownikom, z którymi współpracował w trakcie dwóch kadencji rektorskich. Padły też życzenia w stronę nowo wybranego Rektora prof. PWSZ dr Janusza Poły. Z okazji przekazania władzy rektorskiej został nagrany film obrazujący współpracę obu rektorów, który możecie zobaczyć „tutaj”.

Jednym z najważniejszych elementów Inauguracji jest immatrykulacja. Przeprowadziła ją Prorektor ds. studentów i dydaktyki- prof. PWSZ, dr Dorota Sipińska. Wybrani, nowo przyjęci studenci jako przedstawiciele każdego z instytutów wypowiedzieli uroczyste słowa ślubowania.

W trakcie inauguracji Prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciejowi Pietrzakowi przyznane zostało wyróżnienie "Amos". W imieniu Kapituły Wyróżnienia Amos wystąpił i dokonał wręczenia nagrody- prof. Wiesław Osiński - Rektor PWSZ w Kadencji 1999-2008.

W uroczystości głos zabrali również Przewodniczący Rady Uczelni - mecenas Marek Bartkowiak oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego- Dominik Horada. Prof. dr hab. Maciej Pietrzak poinformował o bardzo miłym geście skierowanym w stronę PWSZ w Lesznie od zagranicznych przyjaciół uczelni. Przekazali oni za pomocą krótkich filmów nagrania z serdecznymi życzeniami.

Wydarzenie uświetnił wykład inauguracyjny prof. dr hab. Zbigniewa Kundzewicza z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN pt. "Globalna zmiana klimatu, jej przyczyny i konsekwencje".

Uroczystość inauguracyjna zakończyła się przy dźwiękach Poloneza A-dur F. Chopina.


Całe wydarzenie możecie obejrzeć „tutaj”.


Jeszcze raz serdecznie witamy wszystkich nowo przyjętych studentów na naszej uczelni. Życzymy przyjemnego i efektywnego zdobywania wiedzy i doświadczeń, wielu inspiracji i wspaniałych chwil na studiach!