PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Historia powstania Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona 1 lipca 1999 roku w Lesznie na mocy decyzji Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Początkowo uczelnia kształciła na studiach pierwszego stopnia, a od 2016 roku oferuje także kierunki na studiach drugiego stopnia. Jako pierwsza szkoła wyższa w Polsce wprowadziła także innowacyjny model studiów dualnych; od 2011 roku znany on jest pod nazwą leszczyński model studiów dualnych. Utworzenie uczelni znacząco wpłynęło na rozwój miasta.

PWSZ w Lesznie kształci blisko 2 tysiące studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Proponuje szeroki wybór kierunków i specjalności o zróżnicowanym profilu kształcenia. Ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia zawodowe. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Patronem leszczyńskiej uczelni jest czeski pedagog i filozof Jan Amos Komeński. Jego monumentalny pomnik, autorstwa Ireneusza Daczki, usytuowany jest przy budynku głównym.

Uczelnia finansowana jest przez dotację z budżetu państwa oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wraz z czterema uczelniami zawodowymi z terenu Wielkopolski tworzy od 2018 roku Związek Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych. Ściśle współpracuje także z poznańskimi szkołami wyższymi. Jest jednym z inicjatorów międzynarodowego przedsięwzięcia pod nazwą „Europe-Asia Didactic Hub”. Od lat cieszy się opinią najbardziej usportowionej uczelni w Polsce, zajmując czołowe miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie wyższych szkół zawodowych.