PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
09 lipca 2020

Gratulacje dla Pana dr. Leszka Szymańskiego

Mamy przyjemność poinformować, że Pan dr Leszek Szymański uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.

 

 

Z tej okazji Rektor, Senat, Rada Uczelni i cała społeczność akademicka PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie składa Panu dr. hab. Leszkowi Szymańskiemu serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów naukowych i osobistych.