PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie

Etapy rekrutacji

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

czynne:
poniedziałek-piątek 7:30 - 14:30

ETAP I

1. Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

  • Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne  dokonuje rejestracji na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:
    • wprowadzenie danych osobowych;
    • wybór kierunku studiów;
  • Wydruk podania na studia możliwy jest po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusz.

Kandydaci, którzy nie mają możliwości dokonania rejestracji we własnym zakresie mogą skorzystać z komputera w Biurze Rekrutacji.

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane podczas rejestracji i przypisanie jej do wybranego kierunku studiów.
    Przy wyborze więcej niż jednego kierunku studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.

ETAP II

  1. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu pojawia się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym.
  2. Po zakwalifikowaniu na dany kierunek studiów kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie ustalonym przez Uczelnię.

ETAP III

Ogłoszenie wyników przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym.