PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Etapy rekrutacji

Biuro Rekrutacji

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@pwsz.edu.pl

 

ETAP I

1. Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

 • Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne  dokonuje rejestracji na stronie internetowej rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:
  • wprowadzenie danych osobowych,
  • wybór kierunku studiów,
  • załączenie do IRK aktualnej fotografii zgodnej z wymogami,
  • wprowadzenie informacji dotyczących: ukończonej szkoły średniej (nazwa szkoły, numer, data, miejsce wydania świadectwa ukończenia szkoły),

  •  wprowadzenie informacji dotyczącej matury / dyplomu (numer, data, miejsce wydania, instytucja wydająca dokument),

  • wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości.

2. Po zarejestrowaniu się należy uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 85,00 zł na konto nr 89 1140 1124 0000 4442 2200 1012.
    Kandydat wnosi opłatę za dany kierunek oraz poziom studiów.
    Za formę stacjonarną i niestacjonarnę tego samego kierunku studiów kandydat wnosi jedną opłatę.
    Przy wyborze więcej niż jednego kierunku studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.

ETAP II

 1. Kandydat zobowiązany jest do załączenia kompletu wymaganych dokumentów w do systemu IRK w terminie ustalonym przez Uczelnię.
 2. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu pojawia się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym. 

  Sprawdź terminy

ETAP III

Ogłoszenie wyników przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym.