PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
06 października 2021

Dofinansowanie do nauki w roku akademickim 2021/2022

Dofinansowanie do nauki w roku akademickim 2021/2022
Termin naboru wniosków upływa 10 października!

 10 października upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie do nauki w roku akademickim 2021/2022 w ramach Modułu II programu  „Aktywny samorząd”.

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie
    albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
  • a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Przyjmowania wniosków o dofinansowanie

 

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej
w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/)

 
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 10 października 2021 r

 

Pliki do pobrania