PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk
23 listopada 2020

Cały świat czytał Comeniusa

Cały świat czytał Comeniusa
Reading Comenius Universally

 

Zespół Katedry Komeniologii i Historii Intelektualnej Wczesnej  Epoki Nowożytnej Instytutu  Filozofii  Czeskiej Akademii Nauk w Pradze w związku  z panującą pandemią zaproponował ciekawy sposób uczczenia przypadającej 15 listopada  350-rocznicy śmierci Jana Amosa Komeńskiego, polegający na całodobowym czytaniu w sieci (Reading Comenius Universally) dzieł Wielkiego Pedagoga.

W  przedsięwzięciu wzięło udział około 100 osób z pięciu kontynentów, które przeczytały fragmenty różnych dzieł Jana Amosa w osiemnastu językach. Uczestniczący  w projekcie prorektor  ds. nauki  i współpracy  z zagranicą naszej Uczelni, prof. dr hab. Maciej Pietrzak zaprezentował rozdział pierwszy z Informatorium scholae maternae (Szkoła macierzyńska czyli program rozumnego wychowania dzieci w pierwszych sześciu latach). Dzieło to napisane zostało w Lesznie w 1632 roku. Polski przekład, jeden z najwcześniejszych, z 1633 roku niestety nie zachował się. Ponownego tłumaczenia z języka czeskiego dokonał w 1931 roku luterański  pastor Karol Banszel. W 2017 roku w Wydawnictwie Uczelnianym ukazało  się w pięknej, edytorskiej szacie drugie wydanie tego tłumaczenia.